Prostorni i vremenski uzorci genetičke raznolikosti
kalanoidnih kopepoda i planktonskih plaštenjaka u Jadranu
(UIP-2020-02-3907)

Sažetak

Kalanoidni kopepodi i pelagički plaštenjaci su dvije najbrojnije skupine mezozooplanktona s najvećim utjecajem na pelagičke ekosustave. Njihov utjecaj na pelagičke ekosustave je dvojak: utječu na tijek i jačinu cvjetanja fitoplanktona, a osim toga su i glavni sekundarni proizvodači te važni izvor hrane višim trofičkim razinama. Genetička raznolikost ovih dviju skupina se nije do sada istraživala u južnom Jadranu, a za planktonske plaštenjake je jako malo podataka i na svjetskoj razini. Da bismo sveobuhvatno istražili genetičku raznolikost ovih skupina u Jadranu koristit ćemo metodu metabarkodiranja. Metabarkodiranje je revolucionarna metoda za procjenu biološke raznolikosti i određivanje sastava zajednica sekvenciranjem ortolognih sekvenca DNA gotovo svih vrsta unutar uzorka pomoću tehnika visokopropusnog paralelnog sekvenciranja (VPS). U tu svrhu izradit ćemo bazu podataka važnih gena za barkodiranje kao što su COI, 18S, kao i ITS regija za kalanoidne kopepode i pelagičke plaštenjake, koja će poslužiti kao referenca za buduće studije. Cilj projekta je korištenje VPS tehnika za genetičku karakterizaciju populacija jadranskog mezozooplanktona, utvrdivanje razlika u njihovom genetičkom sastavu izmedu različitih dijelova Jadrana, koji se razlikuju po dubini, magnitudi sezonskih promjena u slanosti i temperaturi (kao što su sjeverni Južni Jadrana i udaljenosti od obale. Posebna će se pažnja posvetiti genetičkoj karakterizacije populacija dubokog mora kao i populacija u zatvorenim obalnim sustavima za koje je poznato da sadrže zooplanktonske populacije jedinstvenog genetičkog sastava, poput Mljetskih jezera. Projekt će prikupiti opsežne podatke o stanju i interakcijama jadranskih zooplanktonskih zajednica koji će poslužili kao osnova za bolje upravljanje okolišem. Nadalje, procijenit ćemo potencijal VPS-a kao tehnike praćenja alohtonih vrsta, njihovog širenja i utjecaja na zooplanktonske zajednice.

voditelj: dr.sc. Rade Garić

vrijeme trajanja: 2021.-2026.

izvor financiranja: HRZZ

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis