2016.

Sukladno članku 21. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi, javni naručitelj, Sveučilište u Dubrovniku, objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2016. godinu.

Predhodni članakP50 Iskazivanje potreba za nabavom roba, radova i usluga
Slijedeći članakPlan nabave za 2016. godinu