Vanjska vrednovanja

Recertifikacijske/nadzorne provjere prema normi ISO 9001

Tijekom recertifikacijskog audita koji je proveden 27. i 28. ožujka 2017. predstavnici certifikacijskih kuća Hrvatskog registra brodova (CRS) i društva Bureau Veritas Croatia d.o.o. (BVC) utvrdili su sukladnost sustava kvalitete Sveučilišta sa svim zahtjevima nove norme ISO 9001:2015 i pozitivno su ocijenili rad Sveučilišta u cjelini. Temeljem navedenog, Sveučilište je ishodilo certifikate ISO 9001:2015 za sljedeće tri godine. Opseg certifikacije koju su izdali CRS i BVC glasi: Sveučilišno obrazovanje u tehničkim, biotehničkim, društvenim i umjetničkim područjima, te pripadne znanstvene i stručne djelatnosti, uključujući stručno usavršavanje i izobrazbu pomoraca u skladu sa zahtjevima konvencije STCW 78 s naknadnim izmjenama i izobrazbu turističkih djelatnika, ili na engleskome: University education in technical, biotechnical, social and fine art areas, and related scientific and professional activities, including training of seafarers in accordance with STCW 78 convention with amendments and training of tourism professionals.

Vanjska neovisna periodična prosudba sustava

U svibnju 2011. međunarodno povjerenstvo za ocjenjivanje sustava osiguravanja kvalitete prema kriterijima ESG standarda provelo je vanjsku neovisnu periodičnu prosudbu sustava na Sveučilištu. Na temelju toga je Sveučilištu u Dubrovniku dana 15. ožujka 2013.g. dodijeljen certifikat od strane Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) kojim se potvrđuje da je sustav osiguravanja kvalitete Sveučilišta učinkovit i u razvijenoj fazi na temelju kriterija AZVO za vanjsku neovisnu periodičnu prosudbu sustava osiguravanja kvalitete visokih učilišta u Republici Hrvatskoj, te u skladu sa Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja. Navedeni certifikat je izdan na razdoblje od pet godina od datuma završetka postupka vanjske neovisne periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete Sveučilišta.

Reakreditacije sveučilišnih odjela

Svi sveučilišni odjeli i studiji Sveučilišta u Dubrovniku obuhvaćeni su prvim ciklusom postupka reakreditacije koji je provela Agencija za znanost i visoko obrazovanje.

U ožujku 2011. provedena je reakreditacija Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju. U svibnju 2012. godine međunarodno povjerenstvo provelo je reakreditacije Pomorskog odjela i Odjela za elektrotehniku i računarstvo. U travnju 2013. godine provedena je reakreditacija Odjela za akvakulturu. Tijekom svibnja 2014. međunarodno stručno povjerenstvo za reakreditaciju posjetilo je Odjel za komunikologiju. U svibnju 2016. postupak reakreditacije proveden je na Odjelu za umjetnost i restauraciju te stručnim studijima Sveučilišta.

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis