Kontakt

Sveučilište u Dubrovniku
Služba za međunarodne odnose i istraživačke projekte
Branitelja Dubrovnika 41
20 000 Dubrovnik

E-mail: international (a) unidu.hr
Telefon: +385 (0)20 44 60 41; (0)20 44 60 61 Fax: +385 (0)20 43 55 90

Team:

Sandra Memunić, mag. oec.
Voditeljica Službe

Nikolina Potrebica, mag. rel. publ.
Koordinatorica ( na porodiljnom dopustu )

Nina Mijoč, mag. rel. publ.
Stručni suradnik

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis