Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka

Opća uredba o zaštiti osobnih podataka ili GDPR (General Data Protection Regulation) uredba je Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine, a odnosi se na zaštitu pojedinaca u vezi s obradom njihovih osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka. Navedena Uredba stupila je na snagu 25. svibnja 2018. godine i izravno se primjenjuje u svim državama članicama EU. Uredba određuje koja su prava pojedinaca, a u skladu s tim i koje su obveze subjekata koji obrađuju osobne podatke poput voditelja obrade odnosno izvršitelja obrade. Neke od obveza subjekata su obrada osobnih podataka ako je građanin dao privolu ili radi izvršavanja zadaća temeljem drugih zakonskih propisa, obrada podataka prema načelima obrade navedenih u Uredbi, zatim obveza subjekta davanja informacija građaninu prije same obrade njegovih osobnih podataka te uspostava evidencija o vođenju obrade osobnih podataka. Ispitanik ima pravo povući danu privolu, može zatražiti pristup svojim osobnim podacima, ima pravo na ispravak, brisanje, ili ograničavanje obrade osobnih podataka, pravo na prenosivost podataka te pravo na pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Zaštita osobnih podataka na Sveučilištu u Dubrovniku

Osobni podaci prikupljaju se u svrhu izvršenja zakonskih obveza Sveučilišta u Dubrovniku, te radi ispunjenja obveza od javnog interesa i izvršavanja javnih ovlasti. Osobne podatke obrađuju se zakonito, pošteno i transparentno. Obrađuju se samo primjereni i relevantni osobni podatci i to isključivo u posebne, izričite i zakonite svrhe. Sukladno GDPR-u, Sveučilište u Dubrovniku pri obradi osobnih podataka svojih studenata, zaposlenika i vanjskih suradnika štiti sigurnost tih podataka od neovlaštene ili nezakonite obrade, primjenjujući tehničke i organizacijske mjere zaštite.

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka definiraju se i obveze službenika za zaštitu osobnih podataka, koje imenuje voditelj obrade, a koji o imenovanju službenika pisano obavještava Agenciju za zaštitu osobnih podataka. Temeljem članka 38. Opće uredbe o zaštiti podataka i članka 24. Statuta Sveučilišta u Dubrovniku, rektor Sveučilišta u Dubrovniku prof. dr. sc. Nikša Burum, kao voditelj obrade osobnih podataka, za službenika za zaštitu osobnih podataka imenovao je:
Dalibora Ivušića, dipl. iur. – glavnog tajnika Sveučilišta u Dubrovniku (mail: dalibor.ivusic@unidu.hr)

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis