Erasmus+ Natječaji

2. Natječaj za Erasmus+ studijski boravak u sklopu projekta KA131 2023. – SAMO Kombinirana...

Sveučilište u Dubrovniku raspisuje 2. Natječaj za odabir studenata za odlazak na studijski boravak - kombinirana (blended) kratkoročna fizička mobilnost na inozemne partnerske visokoškolske...

Erasmus+ natječaj za mobilnost osoblja, Ka 131 2023.

Sveučilište u Dubrovniku objavljuje Natječaj za mobilnost osoblja u okviru Erasmus+ programa za 2023.g., Ključna aktivnost 1, broj projekta: 2023-1-HR01-KA131-HED-000122003. Natječaj će biti stalno otvoren...

NATJEČAJ – za mobilnost studenata u svrhu obavljanja stručne prakse u okviru Programa Erasmus+...

Sveučilište u Dubrovniku raspisuje Erasmus+ natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse, a u sklopu KA131 projekta za 2023.g. Natječaj će biti stalno otvoren...

Odluka o odabiru – mobilnost osoblja – KA171 2022 – Crna Gora

Sveučilište u Dubrovniku donosi Odluku o odabiru kandidata za aktivnost „Mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja “ na Pomorski fakultet Kotor, Sveučilište Crne Gore. Tekst...

Šesta odluka o odabiru osoblja, Erasmus+ KA131 2023.

Sveučilište u Dubrovniku objavljuje 6. Odluku o odabiru osoblja za aktivnosti mobilnosti u okviru Erasmus+ programa , KA131 2023. 6.-Odluka-o-odabiruPreuzmi 6.-Odluka-o-odabiru-iznos-financijske-potporePreuzmi Iznos-zivotnih-i-putnih-troskovaPreuzmi

3. Erasmus+ natječaj za mobilnost osoblja – KA171 2022., Crna Gora

Sveučilište u Dubrovniku objavljuje 3. natječaj za mobilnost osoblja u okviru KA171 projekta za 2022.g., Crna Gora. Rok za prijavu : 10. srpnja 2024.  3.-Natjecaj-osoblje_CGPreuzmi Prijavni-obrazac-osoblje-KA171-1Preuzmi 2022-Training-Mobility-agreement_odlazni-1Preuzmi SUGLASNOST-nastavno_osoblje-1-1Preuzmi

Odluka o odabiru – mobilnost osoblja – KA171 2023 – ALBANIJA

Sveučilište u Dubrovniku donosi Odluku o odabiru kandidata za aktivnost „Mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja“ na University of Tirana, Albanija. Tekst odluke, lista odabranih...

Peta Odluka o odabiru osoblja za aktivnosti mobilnosti, Erasmus+ KA131 2023.

Sveučilište u Dubrovniku objavljuje 5. Odluku o odabiru osoblja za aktivnosti mobilnosti u okviru Erasmus+ programa, KA131 2023. 5.-Odluka-o-odabiruPreuzmi 5.-Odluka-o-odabiru-iznos-financijske-potporePreuzmi Iznos-zivotnih-i-putnih-troskova-1Preuzmi

Druga Odluka o odabiru kombiniranih intenzivnih programa koji će se izvoditi na Sveučilištu u...

Sveučilište u Dubrovniku objavljuje 2. Odluku o odabiru kombiniranih intenzivnih programa (Blended Intensive Program - BIP) koji će se izvoditi na Sveučilištu u Dubrovniku...

Četvrta Odluka o odabiru kandidata za mobilnost osoblja – Erasmus+ Ka131 2023

Sveučilište u Dubrovniku objavljuje 4. Odluku o odabiru osoblja za aktivnosti mobilnosti u sklopu Erasmus+ KA131 2023 projekta. 4.-Odluka-o-odabiruPreuzmi 4.-Odluka-o-odabiru-iznos-financijske-potporePreuzmi Iznos-zivotnih-i-putnih-troskovaPreuzmi

1. Odluka o odabiru kandidata za odlazak na mobilnost u svrhu studijskog boravka –...

Sveučilište u Dubrovniku objavljuje 1. Odluku o odabiru kandidata za odlazak na mobilnost u svrhu studijskog boravka – kombinirana (blended) kratkoročna mobilnost , a...

Prva odluka o odabiru kombiniranih intenzivnih programa koji će se izvoditi na Sveučilištu u...

Sveučilište u Dubrovniku objavljuje 1. Odluku o odabiru kombiniranih intenzivnih programa (Blended Intensive Program - BIP) koji će se izvoditi na Sveučilištu. 1.-Odluka_BIPPreuzmi
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis