Erasmus+ Natječaji

Erasmus+ natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse – projekt KA131 2022.

Sveučilište u Dubrovniku raspisuje Erasmus+ natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse, a u sklopu KA131 projekta za 2022.g. Natječaj će biti stalno otvoren...

Erasmus+ natječaj za mobilnost osoblja, KA131 2021.

Sveučilište u Dubrovniku objavljuje Erasmus+ natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja Sveučilišta te dolaznu mobilnost pozvanog nenastavnog osoblja iz inozemnih poduzeća/znanstvenih institucija u...

Četvrti Erasmus+ natječaj za studijski boravak, KA 131 2021., ljetni semestar ak. 2022/2023.g.

Sveučilište u Dubrovniku objavljuje četvrti Erasmus+ natječaj za studijski boravak u akademskoj 2022./2023.g. u sklopu KA131 projekta za 2021.g. – ljetni semestar. Rok za prijavu:...

1. Odluka o odabiru studenata – SMP, KA131 2022.

Sveučilište u Dubrovniku objavljuje 1. Odluku o odabiru studenata za aktivnost obavljanja stručne prakse u sklopu Erasmus+ programa, KA131 2022. 1.-Odluka-o-odabiruPreuzmi Kriteriji-i-sustav-bodovanja_SMP-2022Preuzmi

7. Odluka o odabiru osoblja – Erasmus+ mobilnost osoblja, projekt KA131 2021.

Sveučilište u Dubrovniku objavljuje 7. Odluku o odabiru osoblja za odlazak na mobilnost u sklopu Erasmus+ KA131 projekta za 2021.g. 7.-Odluka-o-odabiruPreuzmi Broj-odobrenih-dana-i-iznosi-financijske-potpore-_7.-odluka-o-odabiruPreuzmi Iznosi-zivotnih-i-putnih-troskova_osoblje_2021Preuzmi

Odluka o odabiru osoblja – Erasmus+ KA107, Vijetnam, 3. Natječaj

Sveučilište u Dubrovniku objavljuje Odluku o odabiru osoblja u sklopu 3. natječaja za Vijetnam, Erasmus+ KA 107 2020. Odluka_Vijetnam-3.-natjecajPreuzmi Lista-br-1-Vijetnam-3.-natjecajPreuzmi

6. Odluka o odabiru osoblja, KA131 2021.

Sveučilište u Dubrovniku objavljuje 6. Odluku o odabiru osoblja za odlazak na mobilnost sklopu Erasmus+ projekta KA131 2021. 6.-Odluka-o-odabiruPreuzmi Broj-odobrenih-dana-i-iznosi-financijske-potpore-_6.-odluka-o-odabiruPreuzmi Iznosi-zivotnih-i-putnih-troskova_osoblje_2021Preuzmi

3. Erasmus+ Natječaj za mobilnost osoblja – Vijetnam – KA107 2020.

Sveučilište u Dubrovniku raspisuje Natječaj za odabir osoblja Sveučilišta u Dubrovniku kojem će se dodijeliti financijska potpora za aktivnost podučavanje ili osposobljavanje na partnerskoj...

5. Odluka o odabiru osoblja, Erasmus+KA131 2021.

Sveučilište u Dubrovniku objavljuje 5. odluku o odabiru osoblja za aktivnosti mobilnosti u sklopu Erasmus+ KA131 2021. projekta. 5.-Odluka-o-odabiruPreuzmi Broj-odobrenih-dana-i-iznosi-financijske-potpore-_5.-odluka-o-odabiruPreuzmi Iznosi-zivotnih-i-putnih-troskova_osoblje_2021Preuzmi

Druga odluka o odabiru studenata za mobilnost u svrhu studijskog boravka, 3. Erasmus+ Natječaj...

Sveučilište u Dubrovniku objavljuje drugu Odluku o odabiru studenata za odlazak na mobilnost u svrhu studijskog boravka u sklopu trećeg Erasmus+ natječaja KA131 2021. 2.-Odluka-treci-Natjecaj-SMSPreuzmi Kriteriji-i-sustav-bodovanjaPreuzmi

4. Odluka o odabiru kandidata za mobilnost osoblja, KA131 2021.

Sveučilište u Dubrovniku objavljuje 4. Odluku o odabiru osoblja za odlazak na mobilnost u okviru Erasmus+ projekta Ka131 2021. 4.-Odluka-o-odabiruPreuzmi 4.-Odluka-o-odabiru_Broj-odobrenih-dana-i-iznosi-financijske-potporePreuzmi Iznosi-zivotnih-i-putnih-troskova_osoblje_2021.Preuzmi

Odluka o odabiru studenata za odlazak na mobilnost u svrhu studijskog boravka, akademska 23./24. –...

Sveučilište u Dubrovniku objavljuje Odluku o odabiru kandidata za odlazak na mobilnost u svrhu studijskog boravka u 2023./2024. akademskoj godini, a u okviru Erasmus+ KA131...
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis