Erasmus + ugovori KA107Mobilnost s partnerskim zemljama (KA107)

Od 2015. godine, visoka učilišta imaju priliku prijaviti Erasmus+ projekte mobilnosti koji uključuju razmjenu studenata i članova (ne)nastavnog osoblja s partnerskim zemljam izvan Europske unije odnosno projekte mobilnosti između programskih i partnerskih zemalja (KA107).

Ciljevi aktivnosti KA107 su povećati privlačnost europskog sustava obrazovanja te pružiti potporu visokim učilištima iz Europe na svjetskom tržištu obrazovne ponude. Posebna pažnja pridaje se suradnji sa slabije razvijenim zemljama, studentima slabijeg socioekonomskog statusa kao i studentima s posebnim potrebama. Posljedično, aktivnost KA107 odražava ciljeve i prioritete europske vanjske politike te bi trebala pridonijeti suradnji između EU i partnerskih zemalja.

Projekti mobilnosti uključuju dolaznu i odlaznu mobilnost koje obuhvaćaju sljedeće aktivnosti:

1) mobilnost studenata u svrhu studija

2) mobilnost studenata u svrhu stručne prakse

3) mobilnost osoblja u svrhu podučavanja

4) mobilnost u svrhu osposobljavanja

Erasmus+ ugovori KA107
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis