Erasmus+

Program Erasmus+ obuhvaća sve europske i međunarodne programe i inicijative Europske unije u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Erasmus+ zamijenit će sedam postojećih programa: Program za cjeloživotno učenje (s njegovim potprogramima Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), Mladi na djelu te pet programa međunarodne suradnje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i program suradnje s industrijaliziranim državama i teritorijima). Program po prvi put uvodi i podršku području sporta.

Erasmus+ usmjeren je jačanju znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana kao i unaprjeđenju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta.

Erasmus+ sastoji se od sljedećih aktivnosti:

  • Ključna aktivnost 1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince – Odnosi se na mobilnost učenika (učenika, studenata, pripravnika, mladih, volontera) i osoblja (djelatnici u odgoju, obrazovanju i području mladih iz javnih ustanova i organizacija civilnog društva)
  • Ključna aktivnost 2 – Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse – Udruživanje znanja i vještina, projekti izgradnje kapaciteta koji pružaju podršku suradnji s partnerskim zemljama.
  • Ključna aktivnost 3 – Podrška reformi politika – Znanje u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih potrebno za razvoj politika temeljenih na podacima i praćenje politika u okviru strategije Europa 2020.
  • Jean Monet – Centralizirana je aktivnost koja za svrhu ima potporu institucijama i aktivnostima u području europskih integracija.
  • Sport – Akcije u području sporta pružat će potporu: zajedničkim partnerstvima, neprofitnim europskim sportskim događanjima, dijalogu s relevantnim europskim dionicima te podršku sportskim događanjima u okviru pojedinog programa predsjedanja EU.

Akademska mobilnost koja se potiče kroz Erasmus+ pruža pojedincu iskustvo studiranja, rada i života u drugačijem akademskom, kulturnom i društvenom okruženju. Kao rezultat toga, mobilne osobe povećavaju svoje mogućnosti za zapošljavanje te konkurentnost na tržištu rada.

Mobilnost u sklopu programa Erasmus+ ostvaruje se isključivo na temelju međuinstitucijskih ugovora između visokoškolskih ustanova, koje moraju biti nositeljice Erasmus sveučilišne povelje.

Izvršna agencija za obrazovanje, kulturu i audiovizualnu politiku iz Bruxellesa objavila je rezultate natječaja za Erasmus povelju za visoko obrazovanje za razdoblje 2014.- 2020. Sveučilištu u Dubrovniku je dodijeljenaErasmus + povelja za visoko obrazovanje (256892-EPP-1-2014-HR-EPPKA3-ECHE), čime je omogućeno sudjelovanje u aktivnostima novog Erasmus+ programa za cijelo navedeno razdoblje. Erasmus kod Sveučilišta u Dubrovniku je HRDUBROVN01.

  • Svi dokumenti
  • Erasmus+
  • Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti
  • USEFUL WEBSITES
ERASMUS+ CHARTER
Erasmus Policy Statement
Preporuke za uključivanje studenata i osoblja s posebnim potrebama u program Erasmus+
Erasmus+ student charter
Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti
Study in Croatia
Hr – EU Net

Adresa: Sveučilište u Dubrovniku

Branitelja Dubrovnika 41

20 000 Dubrovnik

Tel.: +  385 (0)20 44 60 41

+ 385 (0)20 44 60 61

Fax: +  385 (0)20 43 55 90

E-mail: international@unidu.hr

Erasmus koordinator: Nikolina Potrebica, mag. rel. publ.

E-mail: nikolina.potrebica@unidu.hr ( na porodiljnom dopustu )

Stručni suradnik: Nina Mijoč, mag. rel. publ.

E-mail: nina.mijoc@unidu.hr

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
X