Služba za međunarodne odnose i istraživačke projekte

Služba za međunarodne odnose i istraživačke projekte Sveučilišta u Dubrovniku svoje aktivnosti usmjerila je na razvoj međunarodnih odnosa s partnerskim ustanovama u svijetu, poticanju mobilnosti studenata, nastavnika, nenastavnog osoblja te sudjelovanju u međunarodnim projektima i programima s područja visokog obrazovanja.

Suradnja s inozemnim sveučilištima, znanstvenim institucijama, međunarodnim agencijama i udrugama za pomoć razvitku znanosti od velike je važnosti za ostvarivanje temeljnih ciljeva razvoja Sveučilišta. Tako se stvaraju uvjeti za sudjelovanje u bilateralnim i multilateralnim istraživačkim programima, programima razmjene studenata, mladih znanstvenika i sveučilišnih nastavnika te osiguravanje stipendija za usavršavanje.

STRATEŠKI CILJEVI MEĐUNARODNOG RAZVOJA

Strateški je cilj Sveučilišta u Dubrovniku biti predvodnik među hrvatskim sveučilištima u procesima internacionalizacije, te biti prepoznatljivo u europskim razmjerima u odabranim znanstvenim i umjetničkim područjima. To će se postići podizanjem kvalitete istraživanja, nastave i stručnoga rada, te daljnjim razvojem međunarodne suradnje i povećanjem broja međuinstitucijskih sporazuma. Osiguranje i potvrda kvalitete postiže se odgovarajućim certifikatima (ISO 9001, HR Excellence in Research), a po potrebi će se poduzeti dobivanje novih certifikata.

Neposredni ciljevi

  1. Jačanje suradnje s inozemnim visokoobrazovnim i znanstvenim institucijama
  2. Povećanje broja članstava u respektabilnim međunarodnim mrežama i asocijacijama poradi međunarodnog pozicioniranja i uključivanja u međunarodna istraživačka kretanja
  3. Poticanje uvođenja nastave na stranim jezicima s naglaskom na pokretanje studijskih programa na stranom jeziku
  4. Poticanje dolazne i odlazne mobilnosti studenata i osoblja
  5. Poticanje „internacionalizacije kod kuće“.
  6. Povećanje broj međunarodnih znanstveno-istraživačkih, umjetničkih, tehnološki i stručnih projekata
  7. Poticanje korištenja informacijsko-komunikacijskim tehnologijama (IKT) s naglaskom na sustav E-učenja i digitalne trendove u sustavu visokog obrazovanja
  8. Organizacija i sudjelovanje na međunarodnim aktivnostima
  9. Jačanje suradnje s inozemnim poslodavcima i tržištem rada
  10. Promocija hrvatskog jezika i kulture

STRATEGIJA MEĐUNARODNE I MEĐUINSTITUCIJSKE SURADNJE SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU 2019. – 2025.

STRATEGIJA MEĐUNARODNE I MEĐUINSTITUCIJSKE SURADNJE SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU 2019. – 2025.
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
X