Služba za međunarodne odnose i istraživačke projekte

Služba za međunarodne odnose i istraživačke projekte  središnja je točka za koordinaciju i administraciju aktivnosti međunarodne suradnje Sveučilišta u Dubrovniku.  Služba aktivno provodi i potiče procese internacionalizacije, a skladu sa strateškim ciljevima Sveučilišta u Dubrovniku  navedenima u STRATEGIJA MEĐUNARODNE I MEĐUINSTITUCIJSKE SURADNJE SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU 2019. – 2025.)

Služba inicira i razvija međunarodne odnose s partnerskim ustanovama u cijelom svijetu, potiče odlaznu mobilnost studenata, nastavnika i nenastavnog osoblja, pruža potporu dolaznim sudionicima mobilnostima, organizira različite radionice o programima mobilnosti i međunarodnim projektima za područje visokog obrazovanja te informira i pruža savjetodavnu podršku za sudjelovanje u istima.

Pri Službi formiran je i Ured za projekte i transfer tehnologija, koji pruža savjetodavnu i administrativnu potporu u prijavi i provedbi domaćih i međunarodnih projekata, s ciljem osiguravanja visoke kvalitete znanstveno-istraživačkih i stručnih projekata, prepoznatljivosti i konkurentnosti Sveučilišta.

Služba za međunarodne odnose i istraživačke projekte
Branitelja Dubrovnika 41
20 000 Dubrovnik

E-mail: international@unidu.hr    FB: UNIDU International
Telefon: +385 (0)20 44 60 41; (0)20 44 60 61

Sandra Memunić, mag. oec.
Voditeljica Službe

Nikolina Potrebica, mag. rel. publ.
Stručna suradnica, Erasmus+ koordinator

Maria Pendo, dipl. ing.
Stručna suradnica

Ured za projekte i transfer tehnologije

Ćira Carića 4

20 000 Dubrovnik

Voditeljica Ureda: Maja Brnas, M.A. International business and management

E-mail: maja.brnas@unidu.hr

Telefon: +385 (0)20 44 57 56

STRATEGIJA MEĐUNARODNE I MEĐUINSTITUCIJSKE SURADNJE SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU 2019. – 2025.
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis