Sporazumi o suradnji

Međunarodna suradnja od posebnog je interesa za razvoj i afirmaciju Sveučilišta u Dubrovniku  pa tako UNIDU od samog svog osnutka aktivno surađuje sa brojnim partnerskim institucijama iz inozemstva. Svaka nova suradnja temelji se na načelima kompatibilnosti i komplementarosti studijskih programa i/ili istraživačkih pravaca dvaju institucija.

Popis Erasmus + ugovora za studentske mobilnosti s programskim i partnerskim zemljama.

Popis Erasmus + ugovora za osoblje s programskim i partnerskim zemljama .

Popis ostalih Sporazuma o suradnji

Erasmus+ ugovori
Ostali ugovori

ERASMUS+ SURADNJA S PARTNERSKIM ZEMLJAMA 2015-2025 (KA107&KA171 PROJEKTI)

 

Ukoliko Vaša institucija želi inicirati suradnju i sklopiti sporazum sa Sveučilištem u Dubrovniku potrebno je Službi za međunarodne odnose i istraživačke projekte putem maila (international(a)unidu.hr) dostaviti prijedlog suradnje, a Služba će ga potom proslijediti odgovarajućoj sastavnici. Ako se radi o Erasmus+ sporazumu potrebno je dostaviti draft Erasmus+ međuinstitucijskog sporazuma sa naznačenim područjem suradnje (Subject Area Code).

Osnovne informacije o Sveučilištu u Dubrovniku:

Naziv na engleskom jeziku: University of Dubrovnik

Erasmus Code: HR DUBROVN01

OID broj: E10205911

PIC broj: 998812396

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis