Sporazumi o suradnji

Strateški cilj Sveučilišta u Dubrovniku jest biti predvodnikom među hrvatskim sveučilištima u procesima internacionalizacije, pa tako UNIDU od samog svog osnutka aktivno surađuje sa brojnim partnerskim institucijama iz inozemstva. Svaka nova suradnja temelji se na načelima kompatibilnosti i komplementarosti studijskih programa i/ili istraživačkih pravaca dvaju institucija.

Popis Erasmus + bilateralnih ugovora s programskim i partnerskim zemljama, kao i popis svih ostalih međunarodnih sporazuma Sveučilišta u Dubrovniku nalaze se u repozitoriju.

Erasmus+ ugovori
Ostali ugovori
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
X