Sustav unutarnjeg osiguravanja i unapređivanja kvalitete 

Unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete na Sveučilištu u Dubrovniku  je jedinstven sustav mjera i aktivnosti kojim se osigurava učinkovitost i ostvarivanje kvalitetnih ishoda obrazovnih i znanstvenih aktivnosti na Sveučilištu.

Cilj Sustava za kvalitetu je izgradnja institucijskih mehanizama za kontinuirana poboljšanja svih aspekata obrazovnih, znanstvenih i umjetničkih aktivnosti te stručnih i administrativnih djelatnosti, u svrhu promicanja visokih standarda profesionalnog i stručnog razvoja dionika u svim područjima djelovanja Sveučilišta.

Svrha je Sustava za kvalitetu uspostava načela, kriterija i metoda osiguravanja i unapređivanja kvalitete poštivanjem odredbi Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju te Statuta i drugih općih akata Sveučilišta, uzimajući u obzir Standarde i smjernice za osiguravanje kvalitete u europskom prostoru visokog obrazovanja i normu ISO 9001, a uvažavajući posebnosti pojedinih područja znanosti i umjetnosti.

 • Svi dokumenti
 • Dokumenti
 • Korisni linkovi
 • Obrasci
 • Operativni plan
 • Postupci sustava osiguranja kvalitete
 • Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete sveučilišnih sastavnica
 • Povjerenstvo za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete
 • Povjerenstvo za unutarnju prosudbu
 • Struktura upisanih studenata
 • Studentska anketa o kvaliteti nastavnih aktivnosti
 • Važniji dokumenti
 • Zapisnici Povjerenstva za kvalitetu
P06 – Raspodjela izrada obrana i ocjena završnih i doplomskih radova (2024-4)
F06-29 obrazac za preuzimanje diplome i dopunske isprave (2024-04)
Izvješće o realizaciji Operativnog plana mjera i aktivnosti osiguravanja i unapređivanja kvalitete za 2023.
OPERATIVNI PLAN MJERA I AKTIVNOSTI OSIGURAVANJA I UNAPREĐIVANJA KVALITETE NA SVEUČILIŠTU U DUBROVNIKU ZA 2024. GODINU
Opseg sustava upravljanja kvalitetom na Sveučilištu u Dubrovniku (2024-04)
P03 Razredbeni postupak, upisivanje i evidencija studenata (2024-02)
Godišnji izvještaj o radu Povjerenstva za kvalitetu za 2023
F03-05 Prijava za upis studenata u I godinu prijediplomskih studija (2024-02)
P 52 NABAVA ROBA, RADOVA I USLUGA
P 47 Zaprimanje, provjera i pravovremeno plaćanje računa
Priručnik osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Dubrovniku
Analiza rezultata ankete o kvaliteti nastavnih aktivnosti za akademsku 2022./2023. godinu
Zapisnik #88
Zapisnik #87
F03-36 Zahtjev za povrat preplaćenih sredstava (2020-09)
Zapisnik #77
F03-22 Naknada za upis i ostali troškovi
F03-26 Izjava o gubitku studentske iskaznice i zahtjev za izdavanje duplikata
F03-27 – ENROLLMENT SHEET dolaznih studenata na razmjeni
F03-28 Enrollment Sheet za upis dolaznih studenata na Double degree master program
F03-29 Provjera psihomotornih i spoznajnih vještina pristupnika za upis u I. godinu prijediplomskog studija
F03-30 Rezultati provjere psihomotornih i spoznajnih vještina pristupnika za upis u I. godinu preddi
F03-31 Zbirni rezultati provjere psihomotornih i spoznajnih vještina pristupnika za upis u I. godin
Zapisnik #86
Zapisnik #74
Zapisnik #85
Zapisnik #84
Godišnji izvještaj o radu Povjerenstva za kvalitetu – 2022.
Zapisnik #83
Operativni plan mjera i aktivnosti osiguravanja i unapređivanja kvalitete 2023
Zapisnik #82
Opseg sustava upravljanja kvalitetom na Sveučilištu u Dubrovniku 3 2023
Izvješće o realizaciji Operativnog plana mjera i aktivnosti osiguravanja i unapređivanja kvalitete za 2022
Zapisnik #80
Zapisnik #79
Zapisnik #81
Analiza strukture generacije studenata upisane u akademskoj 2022./2023. godini u prvu godinu preddiplomskih studija
Analiza rezultata ankete o kvaliteti nastavnih aktivnosti za akademsku 2021./2022. godinu
F34-01 Zahtjev za pokretanje postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje (2022-09)
Zapisnik #78
F34-02 Prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje (2022-09)
F34-01 Zahtjev za pokretanje postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje (2022-09)
Rezultati ankete o kvaliteti nastavnih aktivnosti za akademsku 2021 2022 godinu
Zapisnik #76
Zapisnik #73
Zapisnik #75
Zapisnik #72
Operativni plan mjera i aktivnosti osiguravanja i unapređivanja kvalitete 2022
Zapisnik #71
Zapisnik #70
F08-10 Zahtjev za povrat uplaćenih sredstava za program cjeloživotnog učenja (2022-01)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku vrednovanja studijskih programa na Sveučilištu u Dubrovniku
IV Obrazac za izmjene i dopune studijskih programa
F08-07 Potvrda prijave na Seminar i stručni ispit za turističkog vodiča (2021-3)
F08-08 Prijava za upis na program cjeloživotnog učenja (2021-9)
F08-09 Anketa o održanom programu cjeloživotnog učenja (2021-12)
F08-10 Zahtjev za povrat uplaćenih sredstava za program cjeloživotnog učenja (2022-01)
Zapisnik #69
Godišnji izvještaj o radu Povjerenstva za kvalitetu – 2021.
Analiza strukture generacije studenata upisane u akademskoj 2021./2022. godini u prvu godinu preddiplomskih studija
F03-19 Prijava za upis studenata u I godinu preddiplomskih studija – prije 2010. (2023-09)
Zapisnik #68
Zapisnik #67
Zapisnik #66
Zapisnik #66
Operatuvni plan mjera i aktivnosti osiguravanja i unapređivanja kvalitete 2021
Izvješće o realizaciji Operativnog plana mjera i aktivnosti osiguravanja i unapređivanja kvalitete za 2021
Godišnji izvještaj o radu Povjerenstva za kvalitetu 2020.
Zapisnik #65
Zapisnik #64
F08-03 Evidencija polaznika kojima se izdaju potvrdnice temeljem završenog programa obrazovanja (2021-03)
F08-02 Popis polaznika programa izobrazbe (2021-03)
Pravilnik o unutarnjem sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete
Zapisnik #63
Zapisnik #62
Zapisnik #61
Zapisnik #60
Zapisnik #59
Zapisnik #58
Zapisnik #57
Zapisnik #56
Zapisnik #55
Zapisnik #54
Zapisnik #53
Zapisnik #52
Zapisnik #51
Zapisnik #50
Zapisnik #49
PPO- Popis postupaka i obrazaca (2021-03)
F03-37 Zamolba za promjenu izbornog kolegija (09-2020)
F05-01 Pregled ispitnih rokova (2020-12)
P05 Priprema, održavanje i evidencija ispita (2020-12-30)
P04 Priprema, izvođenje i evidencija nastave (2020-09-30)
Analiza strukture generacije studenata upisane u akademskoj 2020./2021. godini u prvu godinu preddiplomskih studija
Analiza rezultata ankete o kvaliteti nastavnih aktivnosti za akademsku 2019./2020. godinu
Strategija istraživanja Sveučilišta u Dubrovniku 2020 – 2025
Politika kvalitete 2021
Opseg sustava upravljanja kvalitetom na Sveučilištu u Dubrovniku ISO 9001 2015 (2021-03)
F03-33E Application for admission to Double Degree Master Program in Business Economics – Marketing (2017-12)
F21-05 Izvješće o radu poslijedoktoranda (2018-10)
F63-02 Prijedlog za poboljšavanje (2014-09)
F61-01 Prijedlog za preradbu dokumenta kvalitete
F03-32E Application for admission to Double Degree Master Program in Economics (2017-12)
F21-07 Ocjena asistenta o mentorstvu nastavnika (2018-10)
F21-06 Godišnje izvješće o radu asistenta (2019-10)
F21-02 Godišnje izvješće mentora o radu asistenta (2019-10)
F09-04 upitnik za samoanalizu nastavne djelatnosti (2015-10)
Anketa za poslodavce čiji su zaposlenici studenti koji su završili studij na Sveučilištu u Dubrovniku (2017-9)
F09-08 Anketa za studente koji odustaju od studija (2019-5)
F08-04-V Anketa o održanom tečaju (2018-12)
F09-07 Anketa za studente koji završavaju studij na Sveučilištu u Dubrovniku (2019-5)
F08-05 Prijava za seminar i polaganje stručnog ispita za turističke vodiče za područje DNŽ (2017-10)
F06-FM-HRG-09 Prijava završetka preddiplomskog studija (2019-7)
F06-UiR-14 Prijava teme završnog rada (2020-01)
F04-04 Evidencija o održanoj nastavi
F06-FM-HRG-09 Prijava završetka preddiplomskog studija (2019-7)
F06-16 Prijava za obranu diplomskog rada (2019-7)
F06-17 zapisnik o diplomskom radu (2019-7)
Izvješće o realizaciji Operativnog plana mjera i aktivnosti osiguravanja i unapređivanja kvalitete za 2020
Operativni plan mjera i aktivnosti osiguravanja i unapređivanja kvalitete 2020
Strateški program znanstvenih istraživanja u području biotehničkih znanosti 2014 – 2019
F63-01 – Prijava nesukladnosti
F03-02 Evidencija pristupnika za upis u I godinu studija
F03-03 lista za unos bodova
F03-08 Potvrda o privremenom preuzimanju dokumentacije
F03-09 potvrda o trajnom preuzimanju dokumentacije
F03-14 Zahtjev za ispis
F03-25 Pismo namjere
F03-32 Prijava za upis studenata u na double degree diplomski studij – Ekonomija
F03-33 Prijava za upis studenata u na double degree diplomski studij Poslovna ekonomija, smjer Marke
F03-34 Prijava za upis studenata u na double degree diplomski studij Poslovna ekonomija, smjer Turiz
F04-02 Satnica izvođenja nastave
F04-05 Evidencija o nazočnosti studenata na nastavi
F04-06 Obračun sati u radu duljem od punog radnog vremena
F04-07 Obracun sati u nastavi vanjskih suradnika
F04-08 Raspored konzultacija
F04-09 Evidencija neodržanih sati nastave
F04-10 Syllabus kolegija
F04-11 Popis nastavnika i kolegija
F04-12 Izvedbeni plan nastave za akademsku godinu
F04-13 Evidencija izmjena i dopuna u izvedbenom planu nastave
F04-14 Prijedlog vanjskih suradnika u akademskoj godini
F04-15 Opis kolegija u izvedbenom planu nastave
F04-15E Course Description
F04-16 Evidencija održane konzultativne nastave u sklopu programa Erasmus+
F04-17 Obračun putnih troškova vanjskih suradnika
F05-01 Pregled ispitnih rokova
F06-02 protokol obrane zavrsnog rada
F06-03 prijava za obranu zavrsnog rada (2013-12)
F06-04 zapisnik o zavrsnom radu
F06-09 Prijava završetka preddiplomskog studija
F06-14 prijava teme završnog rada
F06-15 prijava teme diplomskog rada
F06-18 protokol obrane diplomskog rada
Poslovnik o radu Povjerenstva za unutarnju prosudbu
Izvješće o unutarnjoj prosudbi za 2014.
Izvješće o unutarnjoj prosudbi sustava osiguravanja i unapređivanja kvalitete za 2015.
Poslovnik o radu povjerenstava za unutarnji sustav osiguravanja i unapredivanje kvalitete sveucilisnih sastavnica
Analiza strukture generacije studenata upisane u akademskoj 2013./2014. godini u prvu godinu preddip
Analiza strukture generacije studenata upisane u akademskoj 2014./2015. godini u prvu godinu PDS
Analiza strukture generacije studenata upisane u akademskoj 2015 2016 u prvu godinu studija
Analiza strukture generacije studenata upisane u ak. god. 2016/2017 u prvu godinu preddiplomskih studija
Analiza strukture generacije studenata upisane u ak god 2017 2018 u 1 godinu
Analiza strukture generacije studenata upisane u ak god 2018 2019 u 1 godinu
Analiza strukture generacije studenata upisane u akademskoj 2019 2020 u prvu godinu preddiplomskih studija
Operativni plan mjera i aktivnosti osiguravanja i unapređivanja kvalitete za 2014.
Izvješće o realizaciji Operativnog plana mjera i aktivnosti za 2014. godinu
Operativni plan mjera i aktivnosti osiguravanja i unapređivanja kvalitete na UNIDU 2015
Izvjesce o realizaciji Operativnog plana mjera i aktivnosti za 2015. godinu
Operativni plan mjera i aktivnosti osiguravanja i unapredjivanja kvalitete na UNIDU za 2016
Izvješće o realizaciji Operativnog plana mjera i aktivnosti za 2016 godinu
Operativni plan mjera i aktivnosti osiguravanja i unapređivanja kvalitete za 2017
Operativni plan mjera i aktivnosti osiguravanja i unapredjivanja kvalitete 2018
Izvješće o realizaciji Operativnog plana mjera i aktivnosti za 2017 godinu
Izvješće o realizaciji Operativnog plana mjera i aktivnosti za 2018
Operativni plan mjera i aktivnosti osiguravanja i unapređivanja kvalitete za 2019
Godišnji izvještaj o radu Povjerenstva za kvalitetu – 2013.
Godišnji izvještaj o radu Povjerenstva za kvalitetu – 2014.
Godišnji izvještaj o radu Povjerenstva za kvalitetu – 2015.
Godišnji izvještaj o radu Povjerenstva za kvalitetu 2016
Godišnji izvještaj o radu Povjerenstva za kvalitetu 2017
Godišnji izvještaj o radu Povjerenstva za kvalitetu 2018
Godišnji izvještaj o radu Povjerenstva za kvalitetu za 2019. godinu
Analiza rezultata ankete o kvaliteti nastavnih aktivnosti u zimskom semestru akademske 2012./2013. g
Analiza rezultata ankete o kvaliteti nastavnih aktivnosti u ljetnom semestru akademske 2012./2013. g
Analiza rezultata ankete o kvaliteti nastavnih aktivnosti u ljetnom semestru akademske 2013./2014. g
Analiza rezultata ankete o kvaliteti nastavnih aktivnosti u zimskom semestru akademske 2014-2015 g.
Analiza rezultata ankete o kvaliteti nastavnih aktivnosti u ak. god. 2015/2016
Analiza rezultata ankete o kvaliteti nastavnih aktivnosti u ak. god. 2016./2017.
Analiza rezultata ankete o kvaliteti nastavnih aktivnosti zimski sem ak. god. 2017./2018.
Analiza rezultata ankete o kvaliteti nastavnih aktivnosti za akademsku 2018 2019 godinu
Analiza rezultata ankete o kvaliteti nastavnih aktivnosti za akademsku 2018 2019 godinu
Hrvatski Registar Brodova
Bureau Veritas Hrvatska
ENIC-NARIC
ENQA
Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju
Agencija za znanost i visoko obrazovanje
Hrvatski kvalifikacijski okvir
ISO.org
Zapisnik #1
Zapisnik #2
Zapisnik #3
Zapisnik #4
Zapisnik #5
Zapisnik #6
Zapisnik #7
Zapisnik #8
Zapisnik #9
Zapisnik #10
Zapisnik #11
Zapisnik #12
Zapisnik #13
Zapisnik #14
Zapisnik #15
Zapisnik #16
Zapisnik #17
Zapisnik #18
Zapisnik #20
Zapisnik #20
Zapisnik #21
Zapisnik #22
Zapisnik #23
Zapisnik #24
Zapisnik #25
Zapisnik #26
Zapisnik #27
Zapisnik #28
Zapisnik #29
Zapisnik #30
Zapisnik #31
Zapisnik #32
Zapisnik #33
Zapisnik #34
Zapisnik #35
Zapisnik #36
Zapisnik #37
Zapisnik #38
Zapisnik #39
Zapisnik #40
Zapisnik #41
Zapisnik #42
Zapisnik #43
Zapisnik #44
Zapisnik #45
Zapisnik #46
Zapisnik #47
Zapisnik #48
P46 – Vođenje računovodstvenih poslova
P41 – Naručivanje, obrada i izdavanje knjižnične građe
P36 – Unutarnja i vanjska komunikacija
P35 – Stručno usavršavanje djelatnika
P33 – Sklapanje ugovora
P29 – Ekomomska misao i praksa
P27 – Izdavanje časopisa Naše more
P26 – Tehnologija izdavaštva
P06 – Raspodjela, izrada, obrana i ocjena završnih i diplomskih radova
P02 – Izmjene i dopune studijskih programa
P32 Prijam zaposlenika i vanjskih suradnika (2015-03-10)
P48 – Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka Sveučilišta u Dubrovniku (2016-04-15)
P 50 – Iskazivanje potreba za nabavom roba radova i usluga (2015-12-23)
P48 – Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka Sveučilišta u Dubrovniku (2016-04-15)
P07 Uvođenje novih i ažuriranje postojećih programa izobrazbe pomoraca (2017-03-02)
P51 Održavanje prostorija, opreme i nastavnih pomagala (2015-02-25)
P55 Narudžba, zaprimanje, uporaba, rashodovanje materijala i opreme (2015-02-25)
P08 Priprema, izvođenje i evidentiranje pojedinog programa izobrazbe pomoraca
P09 Provodjenje anketa (2018-03-01)
P61 Nadzor nad dokumentima (2020-02-28)
P63 Nesukladnosti, korektivne radnje i trajno poboljšavanje (2020-01-28)
P62 Neovisne ocjene (2020-02-28)
Statut Sveučilišta
Standardi i smjernice za osiguravanje kvalitete 2015
Prilog Pravilniku o postupku vrednovanja studijskih programa – obrasci
Pravilnik o postupku vrednovanja studijskih programa
Pravilnik o unutarnjem sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete
Strategija osiguravanja kvalitete
Standardi i smjernice za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja 2015.
Strategija razvoja Sveučilišta u Dubrovniku (2016.-2025.)
Strateški program znanstvenih istraživanja u području humanističkih znanosti (2017. – 2022).
Pravilnik o vrednovanju programa cjeloživotnog učenja
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe
Strategija razvoja e-učenja na Sveučilištu u Dubrovniku (2019. – 2022.)
Strategija ljudskih resursa za istraživače na Sveučilištu u Dubrovniku (2019. – 2022.)
Izvješće o realizaciji Operativnog plana mjera i aktivnosti osiguravanja i unapređivanja kvalitete za 2019

Luka Povrženić, dipl. iur.

Voditelj Ureda za kvalitetu

Ured: Kampus, Branitelja Dubrovnika 41

Tel: 020 445 853

E: luka.povrzenic@unidu.hr

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis