Kompleks Studentskoga doma Sveučilišta u Dubrovniku

Financiranje projekta

Projekt financira Europska unija

 • Europski fond za regionalni razvoj, Operativni program Konkurentnost i kohezija (do 150,9 milijuna kuna)

Projekt sufinanciraju:

 • Grad Dubrovnik (30 milijuna kuna)
 • Ministarstvo znanosti i obrazovanja (15 milijuna kuna)
 • Dubrovačko-neretvanska županija (3 milijuna kuna)
 • Sveučilište u Dubrovniku (priprema + do 6 milijuna kuna)

Opis projekta

Projektom izgradnje Studentskoga doma Sveučilište u Dubrovniku želi osigurati odgovarajući studentski standard za svoje nedomicilne studente organiziranim smještajem i prehranom s naglaskom na studente u nepovoljnom položaju, što je i jedan od preduvjeta daljnjega razvoja Sveučilišta.

Postojeće stanje je neodrživo zbog previsoke cijene smještaja u privatnom smještaju, a dodatno je otežano na početku i na kraju akademske godine (u vrijeme ispitnih rokova), kad studenti teško nalaze smještaj. Stoga je otežano studiranje svim nedomicilnim studentima, a to je ne samo čimbenik odbijanja studenata nego i loše konkurentnosti Sveučilišta u Dubrovniku.

Cijene smještaja i prehrane u proteklom razdoblju nisu omogućavale uključenost u visoko obrazovanje svim skupinama mladih (socio-ekonomskim marginalnim skupinama), pa je dio maturanata s područja Dubrovačko-neretvanske županije odlazio na studij na druga sveučilišta, pa i na istovjetne studije onima u Dubrovniku, a dio maturanata nije uopće nastavljao daljnje obrazovanje.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Ciljevi projekta:
 • stvaranje povoljnijih uvjeta studiranja izgradnjom društvene infrastrukture studentskoga smještaja što će omogućiti pristup visokom obrazovanju te normalan tijek i završetak studija za sve studente, a naročito za studente u nepovoljnom položaju;
 • povećanje broja visokoobrazovanoga mladog stanovništva što će povećati raspoloživost znanja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji kao osnovne komponente za razvoj gospodarstva;
 • zadržavanje mladoga stanovništva visokog intelektualnog potencijala na domicilnom području jer se danas velik broj mladih koji odlaze studirati na druga sveučilišta po završetku studija ne vraća doma;
 • privlačenje mladih iz cijeloga svijeta na studiranje i/ili posjet Dubrovniku (stvaranjem prihvatljivih smještajnih i prehrambenih uvjeta za mlade ljude);
 • daljnji razvoj Sveučilišta u Dubrovniku i stjecanje visokog obrazovanja na specifičnim studijima Sveučilišta u Dubrovniku za sve potencijalne studente iz Hrvatske i drugih država bez obzira na njihov socijalno-ekonomski status.

Rezultati ovoga Projekta će bitno ublažiti postojeće probleme i pospješiti uključenost studenata u nepovoljnom položaju u daljnje obrazovanje osiguranjem:

 • 503 ležaja u Studentskom domu, od čega 295 za studente u nepovoljnom položaju (uključivo 5 jednokrevetnih soba za invalide),
 • 2.000 obroka dnevno u studentskom restoranu,
 • multifunkcionalni prostor za zajednički rad i druženje studenata,
 • prostora za osnovnu medicinsku skrb.

Vrijednost projekta

Ukupna vrijednost projekta:  216.122.675,00 kuna (uključeni troškovi pripreme investicije)

Bespovratna sredstva Europske unije: 150.900.000,00 kuna (Europski fond za regionalni razvoj), realizirana:

 • u okviru operativnoga programa „Konkurentnost i kohezija (2014.-2020.)“,
 • po Pozivu na dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava „Modernizacija, unaprijeđenje i proširenje infrastrukture studentskoga smještaja za studente u nepovoljnom položaju”

Razdoblje provedbe projekta

Razdoblje provedbe projekta: od 1.1.2016. do 15.2.2021.

Kontakt osoba za više informacija

Marko Asić, voditelj smještaja u Studentskom domu Dubrovnik

marko.asic@unidu.hr

M: 098 329 110

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis