Tijela sustava

Ured za kvalitetu

U studenom 2012. godine pokrenuta je inicijativa za izmjenu Pravilnika o unutarnjem sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete u dijelu koji se odnosi na sastav Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete, što je rezultiralo prihvaćanjem izmijenjenog Pravilnika u prosincu 2012. U veljači 2013. godine je započeo s radom Ured za kvalitetu.

Ured za kvalitetu pruža administrativnu i stručnu potporu Povjerenstvu za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete te sudjeluje u provođenju odluka rektora, Senata i Povjerenstva o mjerama i aktivnostima u okviru sustava za kvalitetu Sveučilišta.

Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete na sveučilišnim sastavnicama

Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete sveučilišnih sastavnica se ustrojavaju na svim znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta. Povjerenstvo sastavnice u suradnji s ostalim tijelima sustava osiguravanja i unapređivanja kvalitete organizira, koordinira i provodi postupke vrednovanja i razvija unutarnje mehanizme osiguravanja i unapređivanja kvalitete na razini sastavnice uz suglasnost čelnika sastavnice.

Povjerenstvo za unutarnju prosudbu

Unutarnja prosudba je proces koji kontrolira razvoj kvalitete aktivnosti koje Sveučilište poduzima i pruža nam mogućnost da se na temelju konačne ocjene realnog stanja donesu mjere poboljšanja odnosno mjere koje će postojeći sustav unaprijediti.

Provodi je Povjerenstvo za unutarnju prosudbu koje se sastoji od pet članova, od kojih su dva predstavnika iz redova nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju, jedan predstavnik iz redova administrativnog i tehničkog osoblja, jedan predstavnik iz redova studenata preddiplomskih i diplomskih studija i jedan predstavnik vanjskih dionika.

Povjerenstvo za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete

U svrhu što učinkovitijeg ostvarivanja kvalitetnih ishoda obrazovnih i znanstvenih aktivnosti na Sveučilištu u Dubrovniku, u svibnju 2009. godine osnovano je Povjerenstvo za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete.

U okviru svog djelovanja Povjerenstvo zaduženo je za vrednovanje i utvrđivanje kvalitete, svrsishodnosti i učinkovitosti sveučilišnih sastavnica i studijskih programa, prikupljanje i obradu podataka o sustavu znanosti i visokog obrazovanja i drugim sustavima s kojima su znanost i visoko obrazovanje u međuovisnosti, povezivanje i uključivanje u međunarodna udruženja i mreže koje se bave osiguravanjem kvalitete u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, te poticanje znanstvenih vještina, znanja i istraživanja o sustavu kvalitete znanosti i visokog obrazovanja.

U svojem djelovanju pridržava se Standarda i smjernica za osiguranje kvalitete u europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG standardi), vodeći računa o strategiji razvoja i postupcima za osiguravanje kvalitete, odobrenju, nadziranju i periodičnom pregledu programa i kvalifikacija, ocjenjivanju studenata, osiguravanju kvalitete nastavnog kadra, izvorima za učenje i pomoći studentima, te sustavima unutarnjeg i javnog informiranja.

• doc. art. Mateo Miguel Kodrič Kesovia, predstavnik Odjela za umjetnost i restauraciju, predsjednik Povjerenstva,
• izv. prof. dr. sc. Natalia Stagl Škaro, predstavnica Odjela za komunikologiju, zamjenica predsjednika,
• izv. prof. dr. sc. Marija Benić Penava, predstavnica Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, članica,
• prof.dr.sc. Branko Glamuzina, predstavnik Odjela za primijenjenu ekologiju, član,
• izv.prof.dr.sc. Adriana Lipovac Vrhovac, predstavnica Odjela za elektrotehniku i računarstvo, članica,
• Miho Kristić, dipl. ing. pp., predstavnik Pomorskog odjela, član,
• doc. dr. sc. Barbara Gangai Zovko, predstavnica Instituta za more i priobalje, članica,
• Hrvoje Šanje, predstavnik gospodarstva, član.

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis