Riječ rektora

Poštovani,

Sveučilište u Dubrovniku ulaže velike napore da bi kontinuirano podizalo kvalitetu nastavnih, znanstvenih, istraživačkih i ostalih aktivnosti. Osluškujući potrebe tržišta rada, ali i lokalne, regionalne i nacionalne zajednice, uvodimo studijske programe koji nisu kopija postojećih na hrvatskim sveučilištima.

Istodobno, vodimo računa o povijesti, sadašnjosti i budućnosti Grada te sinergiji akademske zajednice s našim okruženjem, pa ćemo nastaviti uvoditi studijske programe koji će imati ishodište u tradiciji i kulturi Dubrovnika, ali i one s međunarodnim naglaskom. Uostalom, to je i zapisano u našoj strategiji i određeno vizijom i misijom Sveučilišta u Dubrovniku. Na čvrstim temeljima razvijamo i profiliramo se i kao međunarodno prepoznatljivo Sveučilište, privlačeći iz godine u godinu sve veći broj inozemnih nastavnika i studenata, koji dio svojega studiranja žele provesti upravo u Dubrovniku.

Međunarodna suradnja, izvrsnost studija i znanstveno-istraživačkog rada temeljne su odrednice planiranoga razvoja. S tim u vezi, velik zamah razvoju Sveučilišta je izgradnja i otvaranje Studentskoga doma. Sveučilište u Dubrovniku nastavlja stvarati potrebne infrastrukturne uvjete da bi ispunilo zadane ciljeve. Pratit ćemo nove tehnologije i u skladu s time nastaviti opremati postojeće prostore suvremenim nastavnim pomagalima, tehničkom opremom, ali i dodatnom opremom specifičnom za pojedine studije. Kako bi naši studenti od prvog dana bili upoznati sa stanjem i potrebama tržišta rada, nastavit ćemo i unaprijediti dobru suradnju s predstavnicima gospodarstva, omogućiti studentima stjecanje dodatnih znanja i vještina sudjelovanjem u različitim projektima, natjecanjima i programima stručne prakse.

Također, Sveučilište će stvarati preduvjete za osnivanje centra koji će okupljati strukovne udruge i tako će preuzeti ulogu značajnog čimbenika u kreiranju inženjerskih, ekonomskih i ostalih stručnih studija, elaborata i ekspertiza. Danas Sveučilište u Dubrovniku ima šest odjela: Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, Pomorski odjel, Odjel za elektrotehniku i računarstvo, Odjel za primijenjenu ekologiju, Odjel za komunikologiju, Odjel za umjetnost i restauraciju, te studije izvan odjela. Na njima se izvodi četrnaest trogodišnjih sveučilišnih preddiplomskih studija, tri trogodišnja stručna preddiplomska studija, dvanaest dvogodišnjih sveučilišnih diplomskih studija, dva dvogodišnja stručna diplomska studija, jedan poslijediplomski specijalistički studij i šest međusveučilišnih poslijediplomskih (doktorskih) studija. U njegovu je sastavu Institut za more i priobalje i Zavod za mediteranske kulture, a izvaninstitucionalno je povezan i Studentski centar.

Dobrodošli u Dubrovnik – sveučilišni grad!

prof. dr. sc. Nikša Burum rektor Sveučilišta u Dubrovniku

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis