2021.

Sveučilište u Dubrovniku od 1.1.2018. objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) temeljem članka 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017).

Ažurirani Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kuna (sa stanjem upisa od 1.1.2021. – 31.12.2021.), Sveučilište u Dubrovniku objavljuje i na ovom mjestu:

Predhodni članakKonačni rezultati Natječaja za studentske projekte 2022.
Slijedeći članak11. Odluka o odabiru osoblja, Erasmus+ Ka103 2019.