E-MV-2-2019 Usluge prodaje zrakoplovnih karata u tuzemstvu

Predmet nabave: Usluge prodaje zrakoplovnih karata u tuzemstvu

Evidencijski broj nabave: E-MV-2-2019

Rok za dostavu ponuda: 11.06.2019., 10:00

Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH: 2019/S 0F2-0020685.

Detalje o objavi možete vidjeti ovdje.

Predhodni članakProjekt izgradnje Doma predstavljen na konferenciji EU projekti u Dubrovačko-neretvanskoj županiji
Slijedeći članakLjetni ispitni rok za akademsku 2018./2019. godinu