E-MV-6-2023 Usluge prodaje zrakoplovnih karata

Predmet nabave: Usluge prodaje zrakoplovnih karata

Evidencijski broj: E-MV-6-2023

Broj objave u EOJN RH: 

Rok za dostavu ponuda: 18.09.2022., 10:00

Detalje o objavi možete vidjeti ovdje:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7969493

Predhodni članakNATJEČAJ – rukovoditelj odjela u područnoj službi u Zavodu za mediteranske kulture Sveučilišta u Dubrovniku
Slijedeći članakStručni suradnik u Službi za međunarodne odnose i istraživačke projekte