E-MV-8-2022 Usluge prodaje zrakoplovnih karata

Predmet nabave: Usluge prodaje zrakoplovnih karata

Evidencijski broj: E-MV-8-2022

Broj objave u EOJN RH:  2022/S 0F2-0033810

Rok za dostavu ponuda: 16.09.2022., 10:00

Detalje o objavi možete vidjeti ovdje:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6632680

Predhodni članakErasmus+ KA103 Natječaj za mobilnost studenata u svrhu obavljanja stručne prakse, 2020. g.
Slijedeći članakUNIDU partner u organizaciji konferencije i jesenske škole o fizici i naprednim materijalima