Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Upravnog odbora HRZZa

Hrvatska zaklada za znanost osnovana je s temeljnom svrhom razvoja i promicanja znanosti i tehnologijskog razvoja u Republici Hrvatskoj te s krajnjim ciljem osiguravanja održivog društvenog i gospodarskog razvoja uz poticanje zapošljavanja i vodeći se načelima socijalne uključivosti.

Hrvatskom zakladom za znanost (u daljnjem tekstu: Zaklada) upravlja Upravni odbor, a članovi Upravnog odbora biraju se iz redova vrhunskih znanstvenika, osobito onih koji imaju svjetske priznate radove i rezultate.

Na temelju članka 6. Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost (Narodne novine, broj: 117/01, 45/09, 92/10 i 78/12) Upravni odbor Zaklade:

 • donosi statut Zaklade,
 • donosi pravilnik o uvjetima i postupku dodjele sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade,
 • donosi pravilnik o unutarnjem ustroju Zaklade,
 • donosi pravilnik o upravljanju rezultatima znanstvenih projekata koji su prikladni za zaštitu   pravima intelektualnog vlasništva,
 • donosi godišnji program rada i financijski plan Zaklade,
 • donosi odluke o dodjeli sredstava,
 • donosi poslovnik o svom radu,
 • donosi pravilnik Zaklade o sprečavanju sukoba interesa
 • upravlja i nadzire vođenje poslova Zaklade,
 • odlučuje o korištenju imovine Zaklade,
 • podnosi izvješća o radu Zaklade,
 • predlaže strateški plan Zaklade,
 • te obavlja druge poslove sukladno zakonu i statutu Zaklade.

Javni poziv je na poveznici:
Javni poziv

Predhodni članakE-JN-91-2017 Poklon bonovi za božićne i novogodišnje blagdane
Slijedeći članakDruga znanstvena tribina – predavanje prof. dr. sc. Pera Maldinija