Preddiplomski studij Povijest Jadrana i Mediterana

Natječaj – A stipendije

Natječaja za dodjeljivanje 16 državnih stipendija „A“ kategorije redovitim studentima preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija Sveučilišta u Dubrovniku za akademsku 2019./ 2020. godinu. Natječaj Pravilnik o...

Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisalo je natječaje za dodjelu državnih stipendija

Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisalo je dva javna natječaja za dodjelu državnih stipendija redovitim studentima za akademsku godinu 2019./2020. Natječaj za dodjelu 10 000 državnih...

Učenje kroz primjer – Erasmus studenti u Muzeju crvene povijesti

Tisuće mladih studenata svake godine koristi Erasmus program, putujući po svijetu, otkrivajući nove kulture, načine života, njihovu tradiciju i povijest. Tako su u utorak,...

Natječaj za dodjeljivanje stipendija studentima slabijeg socijalno – ekonomskog statusa

Senat Sveučilišta u Dubrovniku donio je Odluku o raspisivanju Natječaja za dodjeljivanje stipendija redovitim studentima preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija Sveučilišta u Dubrovniku slabijeg...

Natječaj za dodjelu A kategorije državnih stipendija

Senat Sveučilišta u Dubrovniku donio je Odluku o raspisivanju Natječaja za dodjeljivanje 16 državnih stipendija A kategorije redovitim studentima preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija...

Natječaj za dodjeljivanje stipendija studentima slabijeg socijalno – ekonomskog statusa

Senat Sveučilišta u Dubrovniku donio je Odluku o raspisivanju Natječaja za dodjeljivanje stipendija redovitim studentima preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija Sveučilišta u Dubrovniku slabijeg...

Natječaj za dodjelu A kategorije državnih stipendija

Senat Sveučilišta u Dubrovniku donio je Odluku o raspisivanju Natječaja za dodjeljivanje 16 državnih stipendija A kategorije redovitim studentima preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija...

Studentska anketa o kvaliteti nastavnih aktivnosti

Od 13. svibnja do 2. lipnja 2019. na Sveučilištu u Dubrovniku provodi se studentska anketa za vrednovanje kvalitete nastavnika i nastave. Pozivamo sve studente...

Terenska nastava: Životni ciklusi na kasnosrednjovjekovnom i renesansnom zapadu

Studenti prve godine studija Povijest Jadrana i Mediterana Sveučilišta u Dubrovniku posjetili su, u okviru terenske nastave kolegija Životni ciklusi na kasnosrednjovjekovnom i renesansnom...

Sredozemlje nakon Prvoga svjetskog rata

U sklopu ciklusa predavanja Historia est magistra vitae Studij povijest Jadrana i Mediterana, Udruga studenata povijesti Ragusa i Studentski zbor sveučilišta u Dubrovniku organizirali...
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis
X