Natječaj – izbori u zvanja

U Dubrovniku, 1. listopada 2018.

Odlukom Senata od 28. rujna 2018., Sveučilište u Dubrovniku objavljuje

                                                                  NATJEČAJ

  1.  za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju:

     jednog nastavnika/nastavnice za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana radiokomunikacije (2.03.05)

  1. za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora:

          jednog nastavnika/nastavnice za znanstveno područje društvenih znanosti, polje

          ekonomija, grana računovodstvo (5.01.13)

    III.  za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta:

jednog nastavnika/nastavnice za znanstveno  područje prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti, grana znanost o moru (1.07.02)

  1.   za prijam u radni odnos te izbor u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto docenta:
  2. a)  jednog nastavnika/nastavnice za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje

           računarstvo (2.09)

  1. b)  jednog nastavnika/nastavnice za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje

           elektrotehnika, grana elektrostrojarstvo (2.03.02).

  1. za izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača:

          za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničkih medicinskih znanosti,

          grana sestrinstvo (3.02.31) – dva izvršitelja

  1. za ponovni izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača:
  2.  a)  jednog nastavnika/nastavnice za znanstveno područje društvenih znanosti , polje

            psihologija, grana opća psihologija (5.06.01)

  1. b) jednog nastavnika/nastavnice za znanstveno područje društvenih znanosti, polje

           sociologija, grana posebne sociologije  (5.05.03)

  1. c) jednog nastavnika/nastavnice za znanstveno područje biomedicine i zdravstva

           polje kliničke medicinske znanosti, grana psihijatrija (3.02.29)

    VII.  za ponovni izbor u naslovno nastavno zvanje predavača

      a.)   jednog nastavnika/nastavnice za znanstveno područje biomedicine i zdravstva,

             polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana epidemiologija (3.03.01)

      b.)   jednog nastavnika/nastavnice za znanstveno područje biomedicine i zdravstva,

             polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana javno zdravstvo (3.03.02)

      c.)   jednog nastavnika/nastavnice za znanstveno područje biomedicine i zdravstva,

             polje kliničke medicinske znanosti, grana oftalmologija (3.02.18)

Uvjeti:

–          Prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07, 45/09., 63/11., 94/13,. 139/13., 101/14. – UsRH i 60/15. – UsRH i 131/17.)

Pristupnici, uz prijavu na natječaj, prilažu: životopis, preslike diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi odnosno akademskom stupnju, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje, popis radova i separate radova relevantnih za izbor (popis radova, separate radova i izvještaj o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, kao i životopis treba priložiti i u elektroničkom obliku, na CD-u), a strani državljani i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina B1 ili C1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 30 dana  od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, Dubrovnik, s naznakom: „Za natječaj“.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo poništiti natječaj bez navođenja razloga.

                                                                                                                          Sveučilište u Dubrovniku

Predhodni članakPotpisan Dodatak broj 1 Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava
Slijedeći članakNATJEČAJ za prijam u radni odnos i izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta