Natječaj/Javni poziv – projekt SeaClear

Sveučilište u Dubrovniku objavljuje Natječaj/Javni poziv za

sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom s jednim suradnikom na projektu – poslijedoktoradnom za područje prirodnih znanosti, polje matematika na Odjelu za elektrotehniku i računarstvo, Sveučilišta u Dubrovniku, a radi obavljanja znanstveno-istraživačkog rada na projektu SeaClear – Search, identification and collection of marine litter with autonomous robots financiranog od strane Europske komisije u okviru H2020 programa.

Potrebna znanja i vještine su: sposobnost timskog rada, izvrsno poznavanje pisanog i govornog engleskog jezika, programiranje u Matlabu ili sličnom programskom paketu, iskustvo u sustavima automatskog upravljanja.

Uz prijavu je potrebno priložiti: životopis, preslik diploma o završenom doktorskom studiju, popis objavljenih znanstvenih i stručnih radova, te najmanje jednu preporuku.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s dokumentacijom se podnose u roku od 8 dana nakon objave natječaja/javnog poziva na adresu: Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik ili na mail adresu: ured@unidu.hr. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Predhodni članakIzv. prof. dr. sc. Sandra Uskoković panelistica na Asia Global Leadership Roundtable
Slijedeći članakMeđunarodna znanstvena radionica “Workshop Resilient and Long-Term Autonomy for Aerial Robotic Systems”