NATJEČAJ / JAVNI POZIV – suradnik na projektu “Uspostava regionalnog centra kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik” (RCK)

NATJEČAJ / JAVNI POZIV

za sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom s jednim zaposlenikom na radnom mjestu višeg stručnog referenta na projektu “Uspostava regionalnog centra kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik” (RCK) na određeno vrijeme  u punom radnom vremenu na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku.

Opis poslova radnog mjesta:

 • Izrada Plana razvoja akademisa vila Čingrija i akademisa Garište koji obuhvaća plan provođenja prakse te plan poslovanja objekta
 • priprema, izrada i prosljeđivanje izvješća o provedbi i napretku projektnih aktivnosti za koje je zadužen;
 • praćenje plana provedbe projekta te usklađivanje projektnih aktivnosti u slučaju odstupanja
 • sudjelovanje na projektnim sastancima radi praćenja napretka projekta
 • 2 godina radnog iskustva na sličnim poslovima
 • mjesto rada: Sveučilište u Dubrovniku
 • probni rad: dva mjeseca

Uvjeti izbora:

 • završen sveučilišni preddiplomski studij iz područja društvenih znanost
 • poznavanje rada na računalu
 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

Pristupnici, uz prijavu na natječaj obvezno prilažu:

 • životopis
 • preslik diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • za strane državljane dokaz o izvrsnom poznavanju hrvatskog jezika.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave s dokumentacijom se podnose u roku 8 dana nakon objave natječaja mailom na adresu ured@unidu.hr  s naznakom „RCK  natječaj“.

U prijavi na javni natječaj navode se podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, e-pošta, isključivo za potrebe natječajnog postupka).

Kandidatom prijavljenim na ovaj natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu i koja ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prije konačnog odabira kandidata povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje koje su prijave na natječaj pravodobne i potpune, utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem te kandidate s liste poziva na provjeru znanja i sposobnosti. Povjerenstvo provodi postupak provjere znanja i sposobnosti i podnosi izvješće o provedenom postupku, uz koje prilaže rang listu kandidata, s obzirom na rezultate provjere znanja i sposobnosti. Za kandidate koji ne pristupe provjeri znanja i sposobnosti smatra se da su povukli prijavu na natječaj.

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo poništiti ovaj natječaj bez navođenja razloga.

Predhodni članakIZVEDBENI PLAN ZA AKADEMSKU 2022-2023
Slijedeći članakStipendija iz Fonda “Zlatko i Joyce Baloković”