NATJEČAJ/JAVNI POZIV za sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme na projektu MARLESS

NATJEČAJ / JAVNI POZIV

za sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom s jednim stručnim suradnikom na projektu na projektu projektu MARLESS (MARine Litter cross-border awarenESS and innovation actions) na određeno vrijeme do 31. prosinca 2022., u punom radnom vremenu na Odjelu za akvakulturu Sveučilišta u Dubrovniku.

Opis poslova radnog mjesta:

 • Sudjelovanje u provođenju terenskih i laboratorijskih aktivnosti u okviru projekta
 • Priprema, izrada i prosljeđivanje izvješća o provedbi i napretku projektnih aktivnosti za koje je zadužen;
 • Praćenje plana provedbe projekta te usklađivanje plana provedbe u slučaju odstupanja
 • Redovni sastanci s članovima projektnog tima radi praćenja tijeka projekta
 • Podrška u pripremi opisa poslova i tehničkih specifikacija za nabavu robe, usluga i radova kada je primjenjivo;
 • Sudjelovanje u pregledu i ocjeni ponuda sukladno zahtjevima Dokumentacije o nabavi kada je primjenjivo;
 • obavljanje poslova potrebnih za funkcioniranje i održavanje različitih laboratorijskih i akvakulturnih uređaja;
 • mjesto rada: Bistrina
 • probni rad: šest mjeseci

Uvjeti izbora:

 • završen diplomski studij iz područja biotehničkih znanosti, polje agronomija
 • vještine rada na računalu i poznavanje Office aplikacija (Word, Excel, Internet)
 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

Pristupnici, uz prijavu na natječaj obvezno prilažu:

 • životopis (s posebnom naznakom dosadašnjeg radnog iskustva i poznavanja stranih jezika)
 • preslik diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi odnosno akademskom stupnju
 • prijepis ocjena položenih ispita na studijima
 • dokaz o državljanstvu
 • za strane državljane dokaz o izvrsnom poznavanju hrvatskog jezika.

Pristupnici mogu priložiti i drugu dokumentaciju, a posebno:

 • prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • dokaz praktičnog iskustva i /ili rada u odgovarajućem području i polju
 • dokaz o poznavanju stranog jezika
 • nagrade i priznanja
 • potvrde o osposobljenosti ili usavršavanju u struci
 • preporuke

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Prijave s dokumentacijom se podnose u roku 8 dana nakon objave natječaja/javnog poziva na adresu: Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik, s naznakom „MARLESS natječaj“. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prije konačnog odabira kandidata povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje koje su prijave na natječaj pravodobne i potpune, utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem te kandidate s liste poziva na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti te intervju. Povjerenstvo provodi postupak provjere znanja i sposobnosti kroz intervju, podnosi izvješće o provedenom postupku, uz koje prilaže rang listu kandidata, s obzirom na rezultate provjere znanja i sposobnosti te intervju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju, odnosno intervjuu smatra se da je povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Predhodni članakZaklada Blaga djela – Natječaj za davanje stipendija
Slijedeći članakPočelo useljenje studenata u Studentski dom