Natječaj/Javni poziv za sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom

Natječaj/Javni poziv za

sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom s jednim suradnikom – poslijedoktorandaom za područje tehničkih znanosti u Laboratoriju za inteligentne autonomne sustave (LARIAT), Odjelu za Elektrotehniku i Računarstvo, Sveučilišta u Dubrovniku – 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi obavljanja rada na projektu HORIZON SeaClear 2.0 „SeaClear – Scalable Full-cycle Marine Litter Remediation in the Mediterranean: Robotic and Participatory Solutions“. Potrebna znanja i vještine su: programiranje u MathWorks – Matlabu ili sličnom programskom jeziku, iskustvo rada sa sustavima automatskog upravljanja izvrsno poznavanje pisanog i govornog engleskog jezika.

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidat mora ispunjavati i stručne uvjete i to:

– završen sveučilišni postdiplomski studij studij iz područja tehničkih znanosti za poslijedoktoranda.

Prijave s dokumentacijom se podnose u roku 8 dana nakon objave natječaja.

Više o natječaju možete pročitati u nastavku obavijesti. Uvjeti su prema odredbama Zakona i Statuta Sveučilišta.

Pristupnici, uz prijavu na natječaj obvezno prilažu:

  • životopis (s posebnom naznakom dosadašnjeg radnog iskustva, društvene djelatnosti i poznavanja stranih jezika)
  • preslik diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi odnosno akademskom stupnju
  • prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
  • preporuke

Pristupnici mogu priložiti i drugu dokumentaciju, a posebno:

  • dokaz o poznavanju stranog jezika
  • nagrade i priznanja
  • potvrde o osposobljenosti ili usavršavanju u struci

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s dokumentacijom se podnose u roku 8 dana nakon objave natječaja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

U potpisanoj prijavi navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, e-pošta, isključivo za potrebe natječajnog postupka).

Kandidatom prijavljenim na ovaj natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu i koja ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.

Sveučilište će svim pristupnicima, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, omogućiti uvid u natječajnu dokumentaciju.

Javni poziv/natječaj objavljuje se na internetskim stranicama Sveučilišta (www.unidu.hr). Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od objava javnog poziva /natječaja na mail adresu adresu:  ured@unidu.hr .

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonom roku.

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo poništiti ovaj natječaj bez navođenja razloga.

Predhodni članakCAMINO Hodati bez nepotrebnih zašto…
Slijedeći članakNATJEČAJ        za prijam u radni odnos na određeno vrijeme