NATJEČAJ – predavač

Odlukom Senata Sveučilišta u Dubrovniku od 30. rujna 2020., Sveučilište u Dubrovniku objavljuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u  nastavno zvanje  i na radno mjesto predavača u nepunom radnom vremenu  (30%- punog radnog vremena)

za znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije (5.05.03)

Uvjeti:

  • Prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07, 45/09., 63/11., 94/13,. 139/13., 101/14. – UsRH i 60/15. – UsRH i 131/17.)

Pristupnici, uz prijavu na natječaj, prilažu: životopis, preslike diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi odnosno akademskom stupnju, prikaz nastavne i stručne djelatnosti, presliku odluke (potvrde) o izboru u zvanje.

Na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 30 dana od dana od dana objave natječaja na adresu Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, Dubrovnik, s naznakom: „Za natječaj“. Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo poništenja natječaja bez posebnog obrazloženja.

                                                                                                            Sveučilište u Dubrovniku

Predhodni članakIzmjene rasporeda nastave za zimski semestar 2020./2021.
Slijedeći članakPoništenje natječaja