NATJEČAJ – stručni suradnik na projektu H2020 SeaClear za područje tehničkih znanosti (LARIAT)

Natječaj/Javni poziv za

sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom s jednim stručnim suradnikom na projektu H2020 SeaClear za područje tehničkih znanosti u Laboratoriju za inteligentne autonomne sustave, Odjelu za Elektrotehniku i Računarstvo, Sveučilišta u Dubrovniku – 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi obavljanja rada na projektu H2020-RIA „SeaClear – Search, identification and collection of marine litter with autonomous robots“. Potrebna znanja i vještine su: programiranje u Python-u, C-u, MathWorks – Matlabu, ROS-u i Linux-u, iskustvo u prototipiranju pomoću 3D printera, iskustvo rada s elektroničkim sustavima, izvrsno poznavanje pisanog i govornog engleskog jezika.

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidat mora ispunjavati i stručne uvjete i to:

– završen sveučilišni preddiplomski ili diplomski studij studij iz područja tehničkih znanosti, grane računarstvo ili elektrotehnika.

Prijave s dokumentacijom se podnose u roku 8 dana nakon objave natječaja.

Više o natječaju možete pročitati u nastavku obavijesti. Uvjeti su prema odredbama Zakona i Statuta Sveučilišta.

Pristupnici, uz prijavu na natječaj obvezno prilažu:

  • životopis (s posebnom naznakom dosadašnjeg radnog iskustva, društvene djelatnosti i poznavanja stranih jezika)
  • preslik diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi odnosno akademskom stupnju
  • prijepis ocjena položenih ispita na studijima

Pristupnici mogu priložiti i drugu dokumentaciju, a posebno:

  • prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
  • dokaz o poznavanju stranog jezika
  • nagrade i priznanja
  • potvrde o osposobljenosti ili usavršavanju u struci
  • preporuke (npr. mentora diplomskog rada, profesora, bivšeg poslodavca i dr.).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s dokumentacijom se podnose u roku 8 dana nakon objave natječaja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

U potpisanoj prijavi navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, e-pošta, isključivo za potrebe natječajnog postupka).

Kandidatom prijavljenim na ovaj natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu i koja ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.

Sveučilište će svim pristupnicima, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, omogućiti uvid u natječajnu dokumentaciju.

Javni poziv/natječaj objavljuje se na internetskim stranicama Sveučilišta (www.unidu.hr). Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od objava javnog poziva /natječaja na mail adresu adresu:  ured@unidu.hr .

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonom roku.

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo poništiti ovaj natječaj bez navođenja razloga.

Predhodni članakPlan nabave za 2023.
Slijedeći članakRezultati KA107 Natječaja za studente za studijski boravak u Vijetnamu