NATJEČAJ za prijam u radni odnos i izbor na suradničko radno mjesto

Odlukom Senata Sveučilište u Dubrovniku objavljuje

NATJEČAJ za prijam u radni odnos i izbor na suradničko radno mjesto :

1.) asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje komunikacijske znanosti (5.05)

Uvjeti: prema Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, 119/2022.)

Poseban uvjet:
-završen sveučilišni diplomski studij iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti ili komunikacijske znanosti

Uz poseban uvjet pristupnici moraju predočiti dokaze o zadovoljavanju i dodatnih uvjeta propisanih Odlukom o dodatnim uvjetima i kriterijima te načinu vrednovanja pristupnika u postupcima po natječajima za izbor na suradničko radno mjesto asistenata na Odjelu za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku
https://www.unidu.hr/wp-content/plugins/quarascope/download.php?file=29692

Pristupnici, uz potpisanu prijavu na natječaj, obvezno prilažu:
– životopis (s posebnom naznakom dosadašnjeg radnog iskustva, društvene djelatnosti i
poznavanja strani jezika)
– preslik diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi
– prijepis ocjena položenih ispita na studijima
– dokaz o državljanstvu
– za strane državljane dokaz o izvrsnom poznavanju hrvatskog jezika

Pristupnici mogu priložiti i drugu dokumentaciju, a posebno:
– prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
– dokaz praktičnog iskustva i/ili rada u nastavi u odgovarajućem području, polju i grani
– dokaz o poznavanju stranog jezika
– nagrade i priznanja
– potvrde o osposobljenosti ili usavršavanju u struci
– preporuke (npr. mentora diplomskog ili doktorskog rada, profesora, bivšeg poslodavca i dr.).
– potvrdu o upisanom poslijediplomskom doktorskom studiju.

Prijave na natječaj mogu poslati osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijave na natječaj je 30 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“, a prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju putem mail adrese ured@unidu.hr Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima, neće se razmatrati.
Ovaj natječaj objavljuje se i na internetskoj stranici Sveučilišta u Dubrovniku (www.unidu.hr).
Sveučilište u Dubrovniku će uz prethodnu suglasnost pristupnika i sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, na svojim mrežnim stranicama objaviti informaciju o provedenom postupku i odabranom pristupniku.
Sveučilište će svim pristupnicima, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, omogućiti uvid u natječajnu dokumentaciju.

Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja imenuje Senat Sveučilišta u Dubrovniku. Povjerenstvo utvrđuju popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te ih upućuje na provjeru Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Područna služba Dubrovnik (psihologijska selekcija kandidata i stručni odabir savjetnika za zapošljavanje za uži izbor kandidata). Povjerenstvo će s kandidatima koji su ušli u uži izbor obaviti razgovor, a ako kandidat ne pristupi provjeri HZZ razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

S odabranim kandidatom sklopit će se ugovori o radu na određeno vrijeme u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, uz obvezni probni rad od šest mjeseci.

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo poništiti natječaj bez navođenja razloga.

Predhodni članakNATJEČAJ za  prijam u radni odnos i izbor na  znanstveno-nastavno radno mjesto docenta
Slijedeći članakJavni poziv za prijavu kandidata za izbor predsjednika Sveučilišnog vijeća Sveučilišta u Dubrovniku