Plan nabave za 2017. godinu

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16) i članka 60. Statuta Sveučilišta u Dubrovniku, Senat Sveučilišta u Dubrovniku:

Predhodni članakRezultati za upis u I. g. preddiplomskog studija – kandidati preko 24. godine
Slijedeći članakCall for Papers – 13th DMD