Preminula Perica Domijan

Istinski tužni javljamo da je preminula naša dugogodišnja zaposlenica i nastavnica Perica Domijan. U nastavnom zvanju predavača Domijan je zaposlena od 1997., prvo na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu u Dubrovniku a zatim na Sveučilištu u Dubrovniku.

Perica Domijan rođena je 5. kolovoza 1959. u Dubrovniku gdje je završila osnovnu i srednju školu. Godine 1983. diplomirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu talijanski jezik i književnost i francuski jezik i književnost. Od 1985. radila je u Dubrovačkim bibliotekama, au razdoblju od 1986. – 87. radila je u Centru za turističku dokumentaciju i informaciju Fakulteta za turizam i vanjsku trgovinu. Godine 1988. počela je raditi kao nastavnik francuskoga i talijanskoga jezika u osnovnim i srednjim školama u Dubrovniku. U ak. 1992./93. počela je raditi na ex FTVT-u kao vanjski suradnik, a od ak. 1997./98. primljena je u stalni radni odnos. Od osnutka Sveučilišta u Dubrovniku Perica Domijan predavala je francuski jezik na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju te na studijima Menadžment u turističkoj destinaciji i Mediji i kultura društva.  Godine 2005. izabrana je u nastavno zvanje predavačice za francuski i talijanski jezik na Sveučilištu u Dubrovniku. Od 2006. izvodila je nastavu talijanskog jezika na preddiplomskom studiju Pomorske tehnologije jahta i marina i na diplomskom studiju Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu, od 2010. i na studiju Restauracija i konzervacija artefakata od papira, drva, tekstila, kamena i keramike. Od ak. 2015./2016. izvodila je nastavu francuskog na studiju Povijest Jadrana i Mediterana, od 2016./2017. na stručnom studiju Hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomija, od 2017./2018. izvodila je nastavu talijanskog jezika i na studiju Poslovna ekonomija. Sudjelovala je na više usavršavanja, te na nekoliko domaćih i međunarodnih konferencija. Objavila je nekoliko znanstvenih i stručnih radova.

Predhodni članakLea Ceraj-Cerić, studentica
Slijedeći članakVirtualna šetnja kampusom