Rezultati Erasmus+ KA103 Natječaja za mobilnost studenata u svrhu obavljanja stručne prakse,2019.g

Sveučilište u Dubrovniku objavljuje  Odluku o odabiru kandidata za obavljanje stručne prakse u okviru Erasmus+ KA103 Natječaja za stručnu praksu, 2019. g

Predhodni članakErasmus+ KA103 Natječaj za mobilnost studenata u svrhu obavljanja stručne prakse, 2020.g.
Slijedeći članakE-JN-61-2021 Promidžbeni materijali – Grupa 4.