Sveučilište pokrenulo novi poslijediplomski specijalistički studij

Sveučilište u Dubrovniku pokrenulo je novi studij – poslijediplomski specijalistički studij Upravljanje kvalitetom i održivim razvojem u turizmu, koji će se izvoditi na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju. Natječaj za upis u ovaj studij objavljen je na stranicama Sveučilišta, a rok za prijavu je 1. ožujka 2020.

Studij Upravljanje kvalitetom i održivim razvojem u turizmu traje 1 akademsku godinu i 6 mjeseci, ili 3 semestra (90 ECTS-a), s tim da se nastava izvodi dva semestra, a u trećem se semestru izrađuje završni rad. Nastava će se odvijati vikendom.

Studij mogu upisati pristupnici koji imaju završen odgovarajući diplomski studij u polju ekonomije ili završen neki drugi diplomski studij, uz obvezu polaganja dva razlikovna ispita, te pristupnici koji su završili odgovarajući dodiplomski sveučilišni studij u polju ekonomije po studijskim programima prije akademske 2005./2006. godine kao i koji imaju završen neki drugi dodiplomski sveučilišni studij, po studijskim programima prije akademske 2005./2006. godine, uz obvezu polaganja dva razlikovna predmeta. Prosjek ocjena pristupnika mora biti najmanje 3.5, a iznimno može biti i manji, ali tad pristupnik mora priložiti 2 relevantne preporuke sveučilišnih profesora.

Školarina iznosi 30.000,00 kn. Ukupni iznos školarine na studiju student uplaćuje jednokratno u roku od petnaest dana od dana upisa na studij, ili obročno.

S obzirom na to da se u Republici Hrvatskoj do sada nije pokrenut poslijediplomski  specijalistički studij koji se bavi problematikom upravljanja kvalitetom radnih procesa u turističkim poduzećima i upravljanja procesima održivog razvoja, studij unapređuje i razvija metode i postupke rješavanja složenih upravljačkih problema koje transferira studentima prema aktualnim trendovima na tržištu.

Studij će omogućiti da polaznici studija steknu potrebne kompetencije koje mogu primjenjivati u praksi i pridonijeti unaprjeđenju poslovnih procesa, prvenstveno u turizmu, ali i drugim sektorima povezanima s turizmom. Sveučilište u Dubrovniku surađuje s turističkim poduzećima, što omogućuje da studenti lakše dođu do podataka potrebnih za studiranje, a poslovni subjekti dobivaju informacije o mogućnosti zapošljavanja kadrova specijaliziranih za područje upravljanja kvalitetom i održivim razvojem.

Kontakt za sva pitanja u vezi studija: ekonomija@unidu.hr, tel: 445909, https://www.unidu.hr/upravljanje-kvalitetom-i-odrzivim-razvojem-u-turizmu/

Predhodni članakOBAVIJEST STUDENTIMA 1. godine Pomorstvo
Slijedeći članakOrijentacijski tjedan za strane studente