Zaklada Blaga djela Dubrovnik

Na temelju odredaba Pravilnika za odobravanje stipendija i potpora za školovanje studenata i učenika, Upravno vijeće Zaklade BLAGA DJELA DUBROVNIK, odlukom od 1. kolovoza 2019. godine raspisuje
N A T J E Č A J za odobravanje stipendija i potpora studentima i učenicima.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici i studenti:

  • koji su državljani Republike Hrvatske
  • koji s obitelji ili obiteljskim domaćinstvom imaju prebivalište na području Grada Dubrovnika
  • ako ukupni prihod po članu njihova obiteljskog domaćinstva iz svih izvora ne prelazi 2.500,00 kn mjesečno
  • koji redovito pohađaju ili će pohađati srednju školu ili visokoškolsko učilište izvan područja grada Dubrovnika, na području Republike Hrvatske
  • ako pohađaju neku visokoškolsku ustanovu u inozemstvu
  • koji nisu ostvarili stipendiju kod nekog drugog subjekta

Rok za predaju prijave je 16. rujna 2019. godine do 15:00 sati.

Predhodni članakUpisi u više i ponavljačke godine za akademsku 2019./2020. godinu
Slijedeći članakE-JN-71-2019 Usluge hotelskog smještaja u Dubrovniku