izv.prof.dr.sc. Adriana Lipovac Vrhovac

 • Hrvatski
 • English
izv.prof.dr.sc. Adriana Lipovac Vrhovac

Zaposlenje:
aktivni radni odnos
Ustrojstvena jedinica:
Odjel za elektrotehniku i računarstvo
E-mail :
adriana.lipovac@unidu.hr
Telefon :
+385 20 445 734
Lokalni telefon :
2734
Ured (prostorija):
D18
Ćira Carića 4
Termin konzultacija:
srijedom u 12
Životopis:
Adriana Lipovac rođena je 13. rujna, 1989., u Sarajevu. U srpnju 2010. godine, završila je preddiplomski studij na Odsjeku za telekomunikacije, Univerziteta u Sarajevu, kao jedna od najboljih studenata generacije 2009./2010. Dvije godine kasnije, u srpnju 2012., diplomirala je na dva diplomska studija (Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu i Poslovno računarstvo) na Odjelu za elektrotehniku i računarstvo, Sveučilišta u Dubrovniku, te stekla akademske nazive Magistra inženjerka elektrotehničkih i komunikacijskih tehnologija u pomorstvu, te Magistra inženjerka računarstva.
Ljetni semestar akademske 2011./2012. godine, provela je na Technische Universität Wien, u sklopu ERASMUS programa mobilnosti studenata.
Dobitnica je Rektorove nagrade za akademske godine 2010./2011. i 2011./2012, a u periodu od listopada 2012. do prosinca 2015. bila je zaposlena kao asistent na Odjelu za elektrotehniku i računarstvo, Sveučilišta u Dubrovniku.
Doktorski rad, pod naslovom „Predviđanje učestalosti neuklonjivih pogrešaka u prijenosu frekvencijskog multipleksa ortogonalnih podnosilaca vremenski disperzivnim kanalom“, obranila je 23. listopada 2014., na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, Sveučilišta u Zagrebu.
Od studenog 2019. zaposlena je na radnom mjestu izvanrednog profesora na Odjelu za elektrotehniku i računarstvo, Sveučilišta u Dubrovniku.
Područje interesa dr. sc. Adriane Lipovac su, u prvome redu, mobilni radijski komunikacijskih sustavi nove generacije (4G i 5G), na koje usmjerava svoje znanstvenoistraživačke, stručne i profesionalne aktivnosti, kojih su pokazatelji objavljeni znanstveni radovi, članstva u uredništvima međunarodnih znanstvenih časopisa, voditeljstvo u odborima renomiranih međunarodnih znanstvenih skupova, ustrojstvo i voditeljstvo suvremenog laboratorija za radijske komunikacijske sustave, uključivanje u Obzor 2020 projekt naprednih postupaka validacije 5G sustava po različitim vertikalnim industrijama i dr.
Nastavna djelatnost izv. prof. dr. sc. Adriane Lipovac, pored odrađenih 2000 norma sati nastave, uključuje i uvođenje novih kolegija, mentorstvo na diplomskim i završnim radovima, te na doktorskom studiju (u tijeku), osmišljavanje i korištenje Laboratorija za radiokomunikacijske sustave u nastavi, predsjedavanje Povjerenstvom za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete nastave, sudjelovanje u radionicama s ciljem popularizacije znanosti itd.

Diplomski

 • 41185 - Statistička teorija telekomunikacija
 • 41190 - Upravljanje komunikacijskim mrežama
 • 41193 - Metodologija znanstvenoistraživačkog rada
 • 41194 - Arhitektura mreža nove generacije
 • 53428 - Metodologija znanstveno-istraživačkog rada
 • 146521 - Mobilne brodske komunikacijske mreže
 • 185946 - Radijske mobilne mreže nove generacije

Diplomski

 • 63594 - Izrada diplomskog rada
1. Lipovac, Adriana; Lipovac, Vladimir; Modlic, Borivoj
Efficient Estimation of CFO-Affected OFDM BER Floor in Small Cells with Resource-Limited IoT End-Points // Sensors, 20 (2020), 20(13), 3747; 1-16
2. Lipovac, Adriana
Simple OFDM Error Floor Prediction with Sub- optimal Time Sampling // Wireless personal communications, 1 (2020), 1; 1-14
3. Isak-Zatega, Sibila; Lipovac, Adriana; Lipovac, Vladimir
Logistic regression based in-service assessment of mobile web browsing service quality acceptability // EURASIP journal on wireless communications and networking, (2020) 2020:96 (2020), 96; 1-21
4. Njemčević Pamela; Lipovac, Adriana; Lipovac, Vladimir.
Recommendations for Shadow Fading Estimation from Received Composite Signal Samples // Wireless networks. (2018), online; 1-11
5. Lipovac, Adriana; Lipovac, Vladimir; Njemčević Pamela.
Suppressing the OFDM CFO-Caused Constellation Symbol Phase Deviation by PAPR Reduction // Wireless communications and mobile computing. 2018 (2018), ID 3497694; 1-8

Područja istraživanja:
radijske mreže
mobilne komunikacije
optičke mreže
teorija komunikacija
teorija informacija
Objavljeni radovi:

ORCID
Google Scholar
CROSBI

izv.prof.dr.sc. Adriana Lipovac Vrhovac

Employment Status:
active employee
Organizational unit:
Department of Engineering and Technology
E-mail :
adriana.lipovac@unidu.hr
Telephone :
+385 20 445 734
Telephone Extension :
2734
Office (room):
D18
Ćira Carića 4
Office hours:
every Wednesday at 12:00
Biography/CV:
Adriana Lipovac received her Bachelor degree from the University of Sarajevo, in 2010, and her Master degrees in Electrical Engineering, and in Computing, from the University of Dubrovnik, in 2012. She conducted her research on OFDM symbol transmission performance over time-dispersive radio channels, at the University of Zagreb, where she received her Ph.D. in 2014. Currently, she is the Associate Professor at the Department of Electrical Engineering and Computing of the University of Dubrovnik, teaching wireless communications, and continuing her research on modeling wireless systems performance as Head of the Laboratory for Radio Communications Systems. Prof. Lipovac co-authored a number of scientific papers published in renowned journals, and presented her work at several international conferences.
 • 146517 - Electrical Measurement and Instrumentation
 • 32733 - Fundamentals of Communications
 • 41185 - Statistical Theory of Telecommunications
 • 41194 - All-IP New Generation Networks Architecture
 • 41193 - Scientific Research Methodology
 • 41190 - Communications Networks Management
 • 146521 - Mobile Maritime Communications Networks
 • 171123 - All-IP New Generation Networks Architecture
 • 185946 - Mobile Radio Networks of New Generation
 • 53428 - Methodology of Scientific Research Work
 • 63594 - Work on Final Degree Thesis
1. Lipovac, Adriana; Lipovac, Vladimir; Modlic, Borivoj
Efficient Estimation of CFO-Affected OFDM BER Floor in Small Cells with Resource-Limited IoT End-Points // Sensors, 20 (2020), 20(13), 3747; 1-16
2. Lipovac, Adriana
Simple OFDM Error Floor Prediction with Sub- optimal Time Sampling // Wireless personal communications, 1 (2020), 1; 1-14
3. Isak-Zatega, Sibila; Lipovac, Adriana; Lipovac, Vladimir
Logistic regression based in-service assessment of mobile web browsing service quality acceptability // EURASIP journal on wireless communications and networking, (2020) 2020:96 (2020), 96; 1-21
4. Njemčević Pamela; Lipovac, Adriana; Lipovac, Vladimir.
Recommendations for Shadow Fading Estimation from Received Composite Signal Samples // Wireless networks. (2018), online; 1-11
5. Lipovac, Adriana; Lipovac, Vladimir; Njemčević Pamela.
Suppressing the OFDM CFO-Caused Constellation Symbol Phase Deviation by PAPR Reduction // Wireless communications and mobile computing. 2018 (2018), ID 3497694; 1-8

Research interests:
Wireless Networks
Mobile Communications
Optical Networks
Communication Theory
Information Theory
Published papers:

ORCID
Google Scholar
CROSBI

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis