dr.sc. Ana Mimica

  • Hrvatski
  • English
dr.sc. Ana Mimica

Zaposlenje:
aktivni radni odnos
Ustrojstvena jedinica:
Odjel za elektrotehniku i računarstvo
E-mail :
ana.mimica@unidu.hr
Lokalni telefon :
2307
Ured (prostorija):
D09
Ćira Carića 4
Životopis:
Preddiplomski i diplomski studij matematike završila na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Splitu 2013. godine. Poslijediplomski studij matematike završila 2023. godine

Radno iskustvo:
2013.-2015. izvodila vježbe iz kolegija Elementarna geometrija i Linearna algebra kao vanjski suradnik na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu;
2015.-2017. predavala matematiku u Gimnaziji Metković i Srednjoj školi Metković;
2017.-2023. Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku
2023.-2024. Rochester Institute of Technology, Dubrovnik
2024. - sada Odjel za elektrotehniku i računarstvo Sveučilišta u Dubrovniku

dr.sc. Ana Mimica

Employment Status:
active employee
Organizational unit:
Department of Engineering and Technology
E-mail :
ana.mimica@unidu.hr
Telephone Extension :
2307
Office (room):
D09
Ćira Carića 4
Biography/CV:
2007.-2011. Bachelor of mathematics and
2011.-2013. Master of mathematics (mag.math.)
Faculty of Science and Mathematics in Split, University of Split
2017.-2023. postgraduate study of Mathematics at the Collaborative University Postgraduate Doctoral Study Programme in Mathematics, University of Zagreb.

2013.-2015. Teaching assistant of mathematics
Faculty of Science and Mathematics in Split, University of Split
2017.- 2023.
teaching and research assistant of mathematics
Department of Economics and Business Economics and
Department of Electrical Engineering and Computing, University of Dubrovnik.
2023.-2024. Rochester Institute of Technology, Dubrovnik
2024. -
Department of Electrical Engineering and Computing, University of Dubrovnik.

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis