Ante Zdilar, mag.oec.

 • Hrvatski
 • English
Ante Zdilar, mag.oec.

Zaposlenje:
aktivni radni odnos
Ustrojstvena jedinica:
Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
E-mail :
ante.zdilar@unidu.hr
Telefon :
+385 20 445 937
Lokalni telefon :
0000
Ured (prostorija):
D -K1
Lapadska obala 7
Termin konzultacija:
Utorak 13:00 - 14:00
Srijeda 11:00 - 12:00
Životopis:
Osnovnu i srednju Prirodoslovno – matematičku gimnaziju završio u Imotskom. Titulu magistra struke stekao na Sveučilištu u Dubrovniku na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju. Trenutno pohađa doktorski studij na Sveučilištu u Zagrebu te sudjeluje u izvođenju vježbi iz kolegija „Uvod u ekonomiju“ „Mikroekonomija“, „Konkurentnost suvremenih gospodarstava“, „Primijenjena makroekonomija“ i „Financijske institucije i tržišta“ na Sveučilištu u Dubrovniku. Područje užeg interesa - institucionalna ekonomija.

Diplomski

 • 115143 - Primijenjena makroekonomija
 • 130238 - Konkurentnost suvremenih gospodarstava
 • 165109 - Ekonomska politika
 • 165813 - Applied macroeconomics
 • mag.oec.
Nagrade i priznanja:
1. Dobitnik diplome summa cum laude u 2018. godini za izniman uspjeh ostvaren tijekom diplomskog studija
2. Dobitnik državne stipendije kategorije "A" za 2017. godinu.
3. Dobitnik državne stipendije kategorije "A" za 2016. godinu.
4. Dobitnik diplome cum laude u 2015. godini za izniman uspjeh ostvaren tijekom preddiplomskog studija.
5. Dobitnik državne stipendije kategorije "A" za 2015. godinu.
Područja istraživanja:
Institucionalna ekonomija
Objavljeni radovi:

CROSBI

Ante Zdilar, mag.oec.

Employment Status:
active employee
Organizational unit:
Department of Economics and Business Economics
E-mail :
ante.zdilar@unidu.hr
Telephone :
+385 20 445 937
Telephone Extension :
0000
Office (room):
D -K1
Lapadska obala 7
Office hours:
Tuesday 13:00 - 14:00
Wednesday 11:00 - 12:00
Biography/CV:
Finished primary and secondary school in Imotski. Obtained a master's degree at the University of Dubrovnik on Department of Economics and Business Economics. Currently attending a PhD program at the University of Zagreb and giving exercises from the courses "Introduction to Economics", "Microeconomics", "Competitiveness of Modern Economies", "Applied Macroeconomics" and "Financial Institutions and Markets" at University of Dubrovnik. Core field - institutional Economics.
 • 115143 - Applied Macroeconomics
 • 115937 - Financial Institutions and Markets
 • 165109 - Economic Policy
 • 130238 - Competitiveness of Contemporary Economies
 • 165786 - Microeconomics
 • 165813 - Applied macroeconomics
 • 115056 - Introduction to Economics
 • 129929 - Microeconomics
 • 129944 - Financial Institutions and Markets
 • mag.oec.
Awards and recognitions:
1. The recipient of the summa of cum laude diploma in 2018 for the outstanding success achieved during the master study.
2. The recipient of national scholarship category "A" for 2017.
3. The recipient of national scholarship category "A" for 2016.
4. The recipient of the cum laude diploma in 2015 for the outstanding success achieved during the undergraduate study.
5. The recipient of national scholarship category "A" for 2015.
Research interests:
Institutional Economics
Published papers:

CROSBI

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis