doc. Ivana Bakija

  • Hrvatski
  • English
doc. Ivana Bakija

Zaposlenje:
aktivni radni odnos
Ustrojstvena jedinica:
Odjel za stručne studije (u osnivanju)
E-mail :
ivana.bakija@unidu.hr

Diplomski

  • 146548 - Gerijatrija - medicina starije dobi
  • 225282 - Geriatrics: medicine of older age

Diplomski

  • 146554 - Diplomski rad
doc. Ivana Bakija

Employment Status:
active employee
Organizational unit:
Department for Professional Studies
E-mail :
ivana.bakija@unidu.hr
  • 146548 - Geriatric Medicine and Gerontology
  • 225282 - Geriatrics: medicine of older age
  • 159185 - Psychiatrics and Mental Health
  • 146554 - Thesis
  • 159204 - Thesis
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis