Ivana Tasovac

  • Hrvatski
  • English
Ivana Tasovac

Zaposlenje:
vanjski suradnik
Ustrojstvena jedinica:
Odjel za komunikologiju
E-mail :
ivana.tasovac@skole.hr
Ivana Tasovac

Employment Status:
external associate
Organizational unit:
Department of Communicology
E-mail :
ivana.tasovac@skole.hr
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis