Katarina Miljak, mag. hist.

  • Hrvatski
  • English
Katarina Miljak, mag. hist.

Zaposlenje:
vanjski suradnik
Ustrojstvena jedinica:
Odjel za humanističke znanosti (u osnivanju)
E-mail :
katarina.miljak@gmail.com
Katarina Miljak, mag. hist.

Employment Status:
external associate
Organizational unit:
Department of Humanities
E-mail :
katarina.miljak@gmail.com
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis