Katica Butigan, mag.oec.

  • Hrvatski
  • English
Katica Butigan, mag.oec.

Zaposlenje:
aktivni radni odnos
Ustrojstvena jedinica:
Odjel za elektrotehniku i računarstvo
E-mail :
katica.butigan@unidu.hr
Katica Butigan, mag.oec.

Employment Status:
active employee
Organizational unit:
Department of Engineering and Technology
E-mail :
katica.butigan@unidu.hr
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis