Marina Marega Selecki

  • Hrvatski
  • English
Marina Marega Selecki

Zaposlenje:
vanjski suradnik
Ustrojstvena jedinica:
Odjel za elektrotehniku i računarstvo
E-mail :
marina.marega@gmail.com
Marina Marega Selecki

Employment Status:
external associate
Organizational unit:
Department of Engineering and Technology
E-mail :
marina.marega@gmail.com
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis