Marinka Konjevod

  • Hrvatski
  • English
Marinka Konjevod

Zaposlenje:
vanjski suradnik
Ustrojstvena jedinica:
Sveučilište u Dubrovniku
E-mail :
marinka.konjevod@unidu.hr
Marinka Konjevod

Employment Status:
external associate
Organizational unit:
University of Dubrovnik
E-mail :
marinka.konjevod@unidu.hr
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis