doc.art. Marta Kotlar

 • Hrvatski
 • English
doc.art. Marta Kotlar

Zaposlenje:
aktivni radni odnos
Ustrojstvena jedinica:
Odjel za umjetnost i restauraciju
E-mail :
marta.kotlar@unidu.hr
Telefon :
+385 95 8511 055
Lokalni telefon :
45775
Ured (prostorija):
9
Kampus
Termin konzultacija:
Ponedjeljkom od 13:30h
Životopis:
Rođena sam 27. listopada 1990. g. u Dubrovniku gdje sam završila osnovnu i srednju Umjetničku školu Luke Sorkočevića. Na Sveučilištu u Dubrovniku završila sam Preddiplomski i Diplomski sveučilišni studij konzervacije i restauracije, smjer konzervacija-restauracija metala. U sklopu studija dio predavanja iz praktičnog rada odslušala sam i položila na Institutu za umjetnost i restauraciju Palazzo Spinelli u Firenci. Diplomirala sam 2015. te stekla zvanje magistra konzervacije i restauracije papira (Magistra artium).
Od travnja 2016. angažirana sam kao vanjski suradnik na Odjelu za umjetnost i restauraciju Sveučilišta u Dubrovniku, a od 2017. godine zaposlena kao asistentica za smjer konzervacije i restauracije metala gdje sudjelujem u provedbi nastavnog procesa na preddiplomskim i diplomskim kolegijima.
Tijekom 2018. godine išla sam na stručno usavršavanje u Zadar u
Međunarodni centru za podvodnu arheologiju (UNESCO-v centar II. kategorije
te stekla diplomu za „Napredni tečaj konzervacije –restauracije metalnih podvodnih nalaza.“
Iste godine završila sam tečaj i radionice u Zagrebu u prostorima
Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije na temu “Osnovni tečaj iz korozije i zaštite“ i „Tečaj i radionica: kontrola i osiguranje kvalitete sustava premaza u skladu s novim izdanjem HRN EN ISO 12944“
2019. godine organizirala „16. Međunarodnu konferenciju studija konzervacije – restauracije“ s još dvije kolegice i grupom studenata volontera na kojoj je sudjelovalo oko 70ak izlagača i mentora.
Iste godine sudjelovala sam na međunarodnoj restauratorskoj radionici na Lopudu (International Conservation Workshop Lopud, ICWL 2019). Na radionici su sudjelovali i studenti i nastavnici Fakulteta primijenjenih znanosti iz Kölna, Instituta za konzervaciju i restauraciju Akademije lijepih umjetnosti, Restauracije i konzervacije iz Antwerpena i Visoke Nacionalne škole za vizualne umjetnosti La Cambre iz Bruxellesa. Tijekom trajanja radionice restaurirao se inventar crkve Gospe od Šunja. Na navedenim radovima sudjelovalo je 17 studenata i 5 nastavnika.
Godine 2020. u skolopu ERASMUS + programa stručno sam se usavršavala na Sveučilištu u Antwerpenu, „University of Antwerp, Faculty of Design Sciences – Conservation - Restoration“ te sam također sam posjetila Sveučilište u Bruxellesu „La Cambre, Fine Art Conservation and Restoration“ u svrhu razmjene iskustava u radu sa studentima.
Iste godine stekla sam dopuštenje za rad (licencu) prema užoj specijalnosti: na predmetima umjetničkog obrta
od metala.
Ostvarila sam suradnju s nekoliko muzeja i institucija u svrhu projekata konzervacije-restauracije metalnih nalaza i interdisciplinarne suradnje kao što su Gradski muzej Sisak, Dubrovački muzeji, Kulturni centar Vela Luke, Institut Ruđera Boškovića, Međunarodne centar za podvodnu arheologiju u Zadru te Sveučilištu u Antwerpenu, „University of Antwerp, Faculty of Design Sciences – Conservation - Restoration“.

Diplomski

 • 186079 - Konzerviranje i restauriranje metala D/II
 • 186099 - Konzerviranje i restauriranje metala D/IV

Diplomski

 • 186065 - Konzerviranje i restauriranje metala D/I
 • 186091 - Konzerviranje i restauriranje metala D/III
 • mag. art. konzervacije-restauracije
 • Voditeljica radionice za konzervaciju-restauraciju metala
Ostvarila sam suradnju s nekoliko muzeja i institucija u svrhu projekata konzervacije-restauracije metalnih nalaza i interdisciplinarne suradnje kao što su Gradski muzej Sisak, Dubrovački muzeji, Kulturni centar Vela Luke, Institut Ruđera Boškovića, Međunarodne centar za podvodnu arheologiju u Zadru.

Nagrade i priznanja:
-
Područja istraživanja:
Zaštita kulturne baštine
Konzervacija-restauracija metala
doc.art. Marta Kotlar

Employment Status:
active employee
Organizational unit:
Department of Art and Restoration
E-mail :
marta.kotlar@unidu.hr
Telephone :
+385 95 8511 055
Telephone Extension :
45775
Office (room):
9
Kampus
Office hours:
-
Biography/CV:
-
 • 238229 -
 • 200207 - Conservation and Restoration of Metals I
 • 200228 - Conservation and Restoration of Metals II
 • 213002 - Conservation and Restoration of Metals III
 • 213015 - Conservation and Restoration of Metals IV
 • 186079 - Conservation and Restoration of Metals M/II
 • 186099 - Conservation and Restoration of Metals M/IV
 • 186065 - Conservation and Restoration of Metals M/I
 • 186091 - Conservation and Restoration of Metals M/III
 • Master of Arts, assistent
 • Head of workshop for metal conservation-restoration
I have collaborated with several museums and institutions for the purpose of conservation-restoration projects of metal finds and interdisciplinary cooperation such as the Sisak City Museum, Dubrovnik Museums, Vela Luka Cultural Center, Ruđer Bošković Institute, International Center for Underwater Archeology in Zadar.

Awards and recognitions:
-
Research interests:
Protection of Cultural Heritage
Conservation-restoration of metals
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis