doc.dr.sc. Milko Padovan

  • Hrvatski
  • English
doc.dr.sc. Milko Padovan

Zaposlenje:
vanjski suradnik
Ustrojstvena jedinica:
Odjel za stručne studije (u osnivanju)
E-mail :
milko.padovan@gmail.com

Preddiplomski

  • 159195 - Kirurgija, traumatologija i ortopedija
doc.dr.sc. Milko Padovan

Employment Status:
external associate
Organizational unit:
Department for Professional Studies
E-mail :
milko.padovan@gmail.com
  • 146525 - Urology
  • 189754 - Urology
  • 159195 - Surgery, Trauma Care and Orthopaedics
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis
X