doc.dr.sc. Nives Vidak

 • Hrvatski
 • English
doc.dr.sc. Nives Vidak

Zaposlenje:
aktivni radni odnos
Ustrojstvena jedinica:
Pomorski odjel
E-mail :
nives.vidak@unidu.hr
Telefon :
+385 20 445 895
Lokalni telefon :
2895
Ured (prostorija):
A27
Zgrada Pomorske škole
Termin konzultacija:
Srijedom u 9:30 u kabinetu A27
Životopis:
Rođena u Dubrovniku. 1986. diplomirala engleski jezik i književnost te stekla zvanje profesora engleskoga jezika i književnosti. 2012. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na Poslijediplomskom studiju Amerikanistika obranila znanstveni magistarski rad: Globalizacija (,,amerikanizacija'') turizma i njegove socijalne posljedice: Primjer stare jezgre Dubrovnika, te time stekla prava magistra znanosti iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, znanstvenoga polja filologije, grane anglistike.
2019. g. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na PDS Glotodidaktika obranila doktorski rad: Provjera valjanosti konstrukta inojezičnoga motivacijskog sustava pojma o sebi, te stekla prava doktora znanosti iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, znanstvenoga polja filologije, grane anglistike.
Unutar struke bavi se afektivnom domenom ovladavanja inim jezikom te prevođenjem i poučavanjem engleskoga kao jezika struke u području pomorstva i sestrinstva.
Član uredništva znanstvenog časopisa DIEM.
Član Organizacijskog odbora međunarodne znanstvene konferencije DIEM. Član Predsjedništva Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku (HDPL). Predsjednica podružnice Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku u Dubrovniku. Član Programskog odbora međunarodne znanstvene konferencije HDPL. Član International Union of Anthropological and Ethnological Sciences (IUAES).
Od 1986.-2006. g. zaposlena u Atlantskoj plovidbi Dubrovnik kao inokorespondent. Od 2002. zaposlena i na Sveučilištu u Dubrovniku kao vanjski suradnik i predavač engleskoga. Od 21.10.2011. viši predavač te od 26.2.2020. zaposlena u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika.
Od 1989. stalni sudski tumač za engleski na Općinskom i Trgovačkom sudu u Dubrovniku.
U siječnju 2002. izabrana na testiranju u Beču te od 1.4.-1.5.2002. boravi i drži prezentacije u S.A.D. na: Massachusetts Maritime Academy, MIT, Harvard College, Cambridge College, Merrimack College.
Od 2009. u Lučkoj kapetaniji Dubrovnik, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture RH, ispitivač za engleski jezik za stjecanje svjedodžbi upravitelja stroja, brodostrojarskih časnika, zapovjednika brodova i časnika palube.

Diplomski

 • 115516 - Poslovne komunikacije u pomorstvu I
 • 145931 - Poslovne komunikacije u pomorstvu II
 • 189643 - Business communication in shipping 1
 • 189644 - Business Communication in Shipping 2
 • Docent dr. sc. humanističke znanosti, filologija
 • Primijenjena lingvistika
 • Ovlašteni sudski tumač za engleski
 • Timski rad
Vidak, N. (2021). Differences in motivation for second language acquisition according to L2MSS model with reference to age. CALS 35th International Conference: Language in the Digital Environment. 9-11 September 2021. Osijek, Croatia (izlaganje, sažetak).

Vidak, N. i Golemac, Z. (2021). English language and economy in the digital world. DIEM: Dubrovnik International Economic Meeting, 6 (2021), 1; 55 – 62.

Vidak, N. (2019). Provjera valjanosti konstrukta inojezičnoga motivacijskoga sustava pojma o sebi. Disertacija, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Vidak, N. i Sindik, J. (2018). English Language Learning Demotivation of University Students. Collegium Antropologicum, Vol.42 No. 2/2018, 111 – 116. ISSN 0350-6134 (izvorni znanstveni rad u A1 časopisu).

Vidak, N., Didović Baranac, S. i Falkoni Mjehović, D. (2015). Attitudes of Croatian learners towards learning English, German and Spanish in a formal environment. U A. Peti-Stantić, M_M, Stanojević i G. Antunović (ur.), Language Varieties Between Norms and Attitudes – South Slavic Perspectives – Proceedings from the 2013 CALS Conference (str. 121 – 132). Frankfurt am Main: Peter Lang ISBN 978-3-631-66256-4 (poglavlje u knjizi).

Vidak, N. (2012). Globalizacija („amerikanizacija“) turizma i njegove socijalne posljedice: primjer stare jezgre Dubrovnika. Magistarski rad, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Vidak, N. i Sindik, J. (2014). Analiza sadržaja novinskih napisa o kupoprodaji nekretnina u staroj gradskoj jezgri Dubrovnika (1995 – 2006). Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, 52, 2, 609 – 649. ISSN 1330-0598 (pregledni rad).

Vidak N., Brautović H. i Sindik, J. (2013). Student Motivation for Learning English as a Foreign Language at the University of Dubrovnik. U A. Akbarov i D. Larsen – Freeman (ur.), Proceedings book of the International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (FLTAL) (str. 1553 – 1564). Sarajevo, BiH: International Burch University. ISBN 978-9958-834-21-9 (izvorni znanstveni rad).

Vidak, N. i Sindik, J. (2015). Prodaja nekretnina u staroj dubrovačkoj gradskoj jezgri – činjenice, gledišta prodavatelja i lokalnog stanovništva. Tranzicija, 17, 35, 111 – 136. https://hrcak.srce.hr ISSN 1512-5785.
/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=216981. (prethodno priopćenje).

Sindik, J. i Vidak, N. (2015). Profiles of the Domestic Visitors of Dubrovnik Beaches in the Context of Altman’s Theory of Territoriality. Naše more : znanstveni časopis za more i pomorstvo. 62, 2, 72 – 77. (izvorni znanstveni rad).

Vidak N. i Sindik J. (2013). Iskustva kupaca nekretnina u staroj gradskoj jezgri Dubrovnik. Tranzicija, Vol.15 No.32, 47 – 65. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=166687. ISSN 1512-5785 (prethodno priopćenje).

Falkoni Mjehović, D., Vidak, N. i Didović Baranac, S. (2016). Povezanost stavova i uspjeha u učenju engleskog, njemačkog i španjolskog kao stranog jezika. U S. L. Udier i K. Cergol Kovačević (ur.), Metodologija i primjena lingvističkih istraživanja (str. 377 – 395). Zagreb : Srednja Europa. (izvorni znanstveni rad).

Didović Baranac, S., Falkoni Mjehović, D. i Vidak, N. (2016). Ispitivanje stavova prema učenju engleskoga, njemačkoga i španjolskog jezika kao stranoga jezika i jezika struke. Zbornik Sveučilišta u Dubrovniku, 3, 3, 11 – 30. (izvorni znanstveni rad).

Sindik, J. i Vidak, N. (2013). Factors that influence effective communication process and the Theory of optimal communication areas. V. Šimović, Lj. Bakić-Tomić i Z. Hubinkova (ur.), Conference Proceedings of the Special Focus Symposium on 12th ICESKS: Information, Communication and Economic Sciences in the Knowledge Society (ECNSI-2011) (str. 145 – 157). Zagreb : Faculty of Teacher Education of the University of Zagreb. (pregledni rad).

Vidak N. i Didović Baranac S. (2012). Professional Experience and Application of English Language in the Specific Area of Shipping Međunarodna jezična konferencija The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures (str. 303 – 311). Celje : Fakultet za logistiko, Univerza v Mariboru. http://fl.uni-mb.si/konference/mednarodna-jezikovna-konferenca/conference-2012/

Lončar, I., Golemac, Z. i Vidak, N. (2011). Regulation of transfer pricing in Croatian banking industry. International Journal of Management Cases, 13, S.I., 94 – 107.
(https://www.ingentaconnect.com/contentone/apbj/ijmc/2011/00000013/00000004/art00013) (izvorni znanstveni rad).

Vidak, N. (2016). Marine Engineering Course ISBN 978-953-7153-40-3. Dubrovnik: Sveučilište u Dubrovniku. (recenzirana e-knjiga).

Vidak N. (2023). Business Communication in Shipping ISBN 978-953-7153-65-6. Dubrovnik: Sveučilište u Dubrovniku. (udžbenik)

Atlantska plovidba Dubrovnik, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture RH - Lučka kapetanija Dubrovnik

Područja istraživanja:
Primijenjena lingvistika
OVIJ
Objavljeni radovi:

Google Scholar
CROSBI

doc.dr.sc. Nives Vidak

Employment Status:
active employee
Organizational unit:
Department of Maritime Transport
E-mail :
nives.vidak@unidu.hr
Telephone :
+385 20 445 895
Telephone Extension :
2895
Office (room):
A27
Zgrada Pomorske škole
Office hours:
Every Wednesday at 9:30 a.m.
Biography/CV:
I love sports (tennis, swimming, sailing).
 • 185927 - English for Marine Engineers 1
 • 185928 - English for Marine Engineers 2
 • 185929 - English for Marine Engineers 3
 • 185930 - English for Marine Engineers 4
 • 185931 - English for Marine Engineers 5
 • 185932 - English for Marine Engineers 6
 • 115516 - Business Communications in Shipping I
 • 189643 - Business Communication in Shipping 1
 • 145931 - Business Communications in Shipping II
 • 189644 - Business Communication in Shipping 2
 • PhD In Applied Linguistics
 • Certified court interpreter for English
 • Teamwork
Vidak, N. (2021). Differences in motivation for second language acquisition according to L2MSS model with reference to age. CALS 35th International Conference: Language in the Digital Environment. 9-11 September 2021. Osijek, Croatia (izlaganje, sažetak).

Vidak, N. i Golemac, Z. (2021). English language and economy in the digital world. DIEM: Dubrovnik International Economic Meeting, 6 (2021), 1; 55 – 62.

Vidak, N. (2019). Provjera valjanosti konstrukta inojezičnoga motivacijskoga sustava pojma o sebi. Disertacija, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Vidak, N. i Sindik, J. (2018). English Language Learning Demotivation of University Students. Collegium Antropologicum, Vol.42 No. 2/2018, 111 – 116. ISSN 0350-6134 (izvorni znanstveni rad u A1 časopisu).

Vidak, N., Didović Baranac, S. i Falkoni Mjehović, D. (2015). Attitudes of Croatian learners towards learning English, German and Spanish in a formal environment. U A. Peti-Stantić, M_M, Stanojević i G. Antunović (ur.), Language Varieties Between Norms and Attitudes – South Slavic Perspectives – Proceedings from the 2013 CALS Conference (str. 121 – 132). Frankfurt am Main: Peter Lang ISBN 978-3-631-66256-4 (poglavlje u knjizi).

Vidak, N. (2012). Globalizacija („amerikanizacija“) turizma i njegove socijalne posljedice: primjer stare jezgre Dubrovnika. Magistarski rad, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Vidak, N. i Sindik, J. (2014). Analiza sadržaja novinskih napisa o kupoprodaji nekretnina u staroj gradskoj jezgri Dubrovnika (1995 – 2006). Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, 52, 2, 609 – 649. ISSN 1330-0598 (pregledni rad).

Vidak N., Brautović H. i Sindik, J. (2013). Student Motivation for Learning English as a Foreign Language at the University of Dubrovnik. U A. Akbarov i D. Larsen – Freeman (ur.), Proceedings book of the International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (FLTAL) (str. 1553 – 1564). Sarajevo, BiH: International Burch University. ISBN 978-9958-834-21-9 (izvorni znanstveni rad).

Vidak, N. i Sindik, J. (2015). Prodaja nekretnina u staroj dubrovačkoj gradskoj jezgri – činjenice, gledišta prodavatelja i lokalnog stanovništva. Tranzicija, 17, 35, 111 – 136. https://hrcak.srce.hr ISSN 1512-5785.
/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=216981. (prethodno priopćenje).

Sindik, J. i Vidak, N. (2015). Profiles of the Domestic Visitors of Dubrovnik Beaches in the Context of Altman’s Theory of Territoriality. Naše more : znanstveni časopis za more i pomorstvo. 62, 2, 72 – 77. (izvorni znanstveni rad).

Vidak N. i Sindik J. (2013). Iskustva kupaca nekretnina u staroj gradskoj jezgri Dubrovnik. Tranzicija, Vol.15 No.32, 47 – 65. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=166687. ISSN 1512-5785 (prethodno priopćenje).

Falkoni Mjehović, D., Vidak, N. i Didović Baranac, S. (2016). Povezanost stavova i uspjeha u učenju engleskog, njemačkog i španjolskog kao stranog jezika. U S. L. Udier i K. Cergol Kovačević (ur.), Metodologija i primjena lingvističkih istraživanja (str. 377 – 395). Zagreb : Srednja Europa. (izvorni znanstveni rad).

Didović Baranac, S., Falkoni Mjehović, D. i Vidak, N. (2016). Ispitivanje stavova prema učenju engleskoga, njemačkoga i španjolskog jezika kao stranoga jezika i jezika struke. Zbornik Sveučilišta u Dubrovniku, 3, 3, 11 – 30. (izvorni znanstveni rad).

Sindik, J. i Vidak, N. (2013). Factors that influence effective communication process and the Theory of optimal communication areas. V. Šimović, Lj. Bakić-Tomić i Z. Hubinkova (ur.), Conference Proceedings of the Special Focus Symposium on 12th ICESKS: Information, Communication and Economic Sciences in the Knowledge Society (ECNSI-2011) (str. 145 – 157). Zagreb : Faculty of Teacher Education of the University of Zagreb. (pregledni rad).

Vidak N. i Didović Baranac S. (2012). Professional Experience and Application of English Language in the Specific Area of Shipping Međunarodna jezična konferencija The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures (str. 303 – 311). Celje : Fakultet za logistiko, Univerza v Mariboru. http://fl.uni-mb.si/konference/mednarodna-jezikovna-konferenca/conference-2012/

Lončar, I., Golemac, Z. i Vidak, N. (2011). Regulation of transfer pricing in Croatian banking industry. International Journal of Management Cases, 13, S.I., 94 – 107.
(https://www.ingentaconnect.com/contentone/apbj/ijmc/2011/00000013/00000004/art00013) (izvorni znanstveni rad).

Vidak, N. (2016). Marine Engineering Course ISBN 978-953-7153-40-3. Dubrovnik: Sveučilište u Dubrovniku. (recenzirana e-knjiga).

Vidak N. (2023). Business Communication in Shipping ISBN 978-953-7153-65-6. Dubrovnik: Sveučilište u Dubrovniku. (udžbenik)

Atlantska plovidba Dubrovnik, Croatian Ministry of Sea, Transport and Infrastructure - Harbour Master's Office Dubrovnik

Research interests:
Applied linguistics
SLA
ESP
Published papers:

Google Scholar
CROSBI

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis