Tea Borovina, mag. art.

  • Hrvatski
  • English
Tea Borovina, mag. art.

Zaposlenje:
vanjski suradnik
Ustrojstvena jedinica:
Odjel za umjetnost i restauraciju
E-mail :
teaborovina@gmail.com
Tea Borovina, mag. art.

Employment Status:
external associate
Organizational unit:
Department of Art and Restoration
E-mail :
teaborovina@gmail.com
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis