Toni Besjedica, mag. ing. comp.

 • Hrvatski
 • English
Toni Besjedica, mag. ing. comp.

Zaposlenje:
aktivni radni odnos
Ustrojstvena jedinica:
Odjel za elektrotehniku i računarstvo
E-mail :
toni.besjedica@unidu.hr
Telefon :
+385 20 445 754
Lokalni telefon :
2754
Ured (prostorija):
D16
Ćira Carića 4
Termin konzultacija:
utorkom 12:00 - 13:00
Životopis:
Toni Besjedica rodio se 1989. godine u Dubrovniku. Osnovnu školu pohađao je također u Dubrovniku, gdje je poslije upisao Gimnaziju Dubrovnik, Prirodoslovno-matematički smjer.Stekao je titulu sveučilišnog prvostupnika i magistra na studijskom programu Primijenjeno/poslovno računarstvo na Odjelu za elektrotehniku i računarstvo Sveučilišta u Dubrovniku, 2011. i 2013. godine, respektivno.
Trenutno je asistent na Odjelu za elektrotehniku i računarstvo Sveučilišta u Dubrovniku. Izvodi nastavu iz različitih kolegija u području računarstva na preddiplomskim studijima Primijenjeno/poslovno računarstvo, Ekonomija, Poslovna ekonomija i specijalistički prediplomski studij Sestrinstvo kao i na diplomskim studijima Primijenjeno/poslovno računarstvo, Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu. Također je doktorand na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Njegovi istraživački interesi uključuju zaštitu podataka metodama kvantne enkripcije baziranim na geo-lokaciji, kao i LiFi tehnologija prijenosa podataka putem vidljivog svjetla s naglaskom na primjenu u komercijalnim aplikacijama.

Diplomski

 • 41187 - Računalom podržano projektiranje
 • 53422 - Ekspertni sustavi
 • 53464 - Projektiranje informacijskih sustava u pomorstvu
 • 170622 - Informacijski sustavi za poslovno upravljanje
 • 199852 - Uvod u dubinsku analizu procesa
 • 199858 - Računalom podržano projektiranje
 • mag.ing.comp.
 • CISCO CCNA za male i srednje mreže
Besjedica, Toni; Fertalj, Krešimir; Zakarija, Ivona (Naše more) 2021
Software managed hybrid wireless networks in maritime environment // Conference Proceedings, Dubrovnik: University of Dubrovnik, Maritime Department

Žilak, Matea; Kešelj, Ana; Besjedica, Toni (MIPRO) 2019 Accessible Web Prototype Features from Technological Point of View // Proceeding of the 42nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, Opatija, Hrvatska

Područja istraživanja:
Sigurnost računalnih i mrežnih sustava
Komunikacija pomoću vidljive svjetlosti - LiFi
Objavljeni radovi:

ORCID
Google Scholar
CROSBI

Toni Besjedica, mag. ing. comp.

Employment Status:
active employee
Organizational unit:
Department of Engineering and Technology
E-mail :
toni.besjedica@unidu.hr
Telephone :
+385 20 445 754
Telephone Extension :
2754
Office (room):
D16
Ćira Carića 4
Office hours:
tuesday at 12:00 - 13:00
Biography/CV:
Toni Besjedica born in Dubrovnik 1989. He attended primary school in Dubrovnik, where he later enrolled in the Dubrovnik Gymnasium, Department of Science and Mathematics. He obtained a bachelor's and master's degree in the study program Applied / Business Computing at the Department of Electrical Engineering and Computing, University of Dubrovnik, 2011 and 2013. , respectively.He is currently an assistant at the Department of Electrical Engineering and Computing, University of Dubrovnik. He teaches various courses in the field of computer science at the undergraduate studies of Applied / Business Computing, Economics, Business Economics and the specialist undergraduate study of Nursing as well as at the graduate studies of Applied / Business Computing, Electrical and Communication Technologies in Maritime Studies. He is also a doctoral student at the Faculty of Electrical Engineering and Computing, University of Zagreb. His research interests include data protection by geo-location-based quantum encryption methods, as well as LiFi technology of data transmission via visible light with an emphasis on application in commercial applications.
 • 41187 - Computer Aided Design
 • 53464 - Marine Information Systems Design
 • 239437 -
 • 170622 - Business Management Information Systems
 • 115062 - Informatics
 • 171119 - Web Programming
 • 53422 - Expert Systems
 • 199852 - Introduction to Process Mining
 • 199858 - Computer Aided Design
 • 130191 - Informatics in Nursing
 • mag.ing.comp.
 • CISCO CCNA small & medium network
Besjedica, Toni; Fertalj, Krešimir; Zakarija, Ivona (Naše more) 2021
Software managed hybrid wireless networks in maritime environment // Conference Proceedings, Dubrovnik: University of Dubrovnik, Maritime Department

Žilak, Matea; Kešelj, Ana; Besjedica, Toni (MIPRO) 2019 Accessible Web Prototype Features from Technological Point of View // Proceeding of the 42nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, Opatija, Hrvatska

Research interests:
Network and computer security
Visible light communication - LiFi
Published papers:

ORCID
Google Scholar
CROSBI

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis