doc.dr.sc. Vjeran Kursar

  • Hrvatski
  • English
doc.dr.sc. Vjeran Kursar

Zaposlenje:
vanjski suradnik
Ustrojstvena jedinica:
Odjel za humanističke znanosti (u osnivanju)
E-mail :
vkursar@ffzg.hr
doc.dr.sc. Vjeran Kursar

Employment Status:
external associate
Organizational unit:
Department of Humanities
E-mail :
vkursar@ffzg.hr
carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis