prof.dr.sc. Vladimir Lipovac

 • Hrvatski
 • English
prof.dr.sc. Vladimir Lipovac

Zaposlenje:
aktivni radni odnos
Ustrojstvena jedinica:
Odjel za elektrotehniku i računarstvo
E-mail :
vlatko.lipovac@unidu.hr
Telefon :
+385 20 445 748
Lokalni telefon :
2748
Ured (prostorija):
D12
Ćira Carića 4
Termin konzultacija:
srijedom u 14 sati
Životopis:
Dr. sc. Vladimir Lipovac diplomirao je 1979. na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu, Odsjek za telekomunikacije, gdje je i magistrirao 1984 godine. Doktorsku disertaciju obranio je 1989., na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu.
Poslije diplomiranja, radio je, redom u: PTT Inženjeringu (1979.-1984.), Unis-Institutu (1984.-1986.,) i Hermes/Hewlett-Packard Sarajevo (1986.-1989.), kao i viši asistent na Odsjeku za telekomunikacije Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, gdje je 1990. godine, izabran za docenta. Od 1992. do 1995., bio je znanstveni suradnik na Technische Universität Wien, baveći se istraživačkim radom u okviru projekta Europske unije EURO-COST 231. Po prestanku angažmana na Tehničkom sveučilištu u Beču, niz godina radi kao ekspertni konzultant pri europskoj i široj organizaciji jedne od najvećih svjetskih kompanija u domeni informacijskih i komunikacijskih tehnologija (Hewlett-Packard, kasnije Agilent Technologies).
Od početka 1998., angažiran je na Odjelu za elektrotehniku i računarstvo, najprije Veleučilišta, a potom i Sveučilišta u Dubrovniku, gdje je, od 2008., redoviti profesor u trajnom zvanju u polju elektrotehnike, a od 2016., i u polju računarstva.
U periodu 2005.-2008., na Sveučilištu u Dubrovniku obnaša dužnost pročelnika Odjela za elektrotehniku i računarstvo, od 2008. do 2010., prorektora za tehnologiju i tehnologijske projekte, a od 2010. do 2012., prorektora za međunarodnu suradnju, te konačno, od 2012. do 2016., prorektora za znanost i međunarodnu suradnju.
Prof. dr. sc. Vladimir Lipovac član je Hrvatske akademije tehničkih znanosti od 2004. godine.
Bio je članom Povjerenstva (kasnije Vijeća) za priznavanje inozemnih kvalifikacija, te članom Matičnog odbora Rektorskog zbora za polja Elektrotehnika i Računarstvo (u tri mandata, 2005.-2012., 2017—2021.), te članom Matičnog odbora Rektorskog zbora za interdisciplinarno područje (2009.-2012.). Sudjelovao je i u radu Povjerenstva (Agencije za znanost i visoko obrazovanje) za vrednovanje doktorskih studija (2011.-2012.), te Povjerenstva (MZOŠ) za utvrđivanje kriterija pokazatelja znanstvene djelatnosti u svrhu namjenskog višegodišnjeg institucijskog financiranja javnih sveučilišta u Republici Hrvatskoj u godinama 2014. i 2015.
Od 2013.-2016. godine bio je član Savjeta Hrvatske nacionalne grid infrastructure – CRO NGI, a kao predstavnik Rektorskog zbora Republike Hrvatske.
Bio je glavni predsjedavajući 5, na globalnoj razini vrhunskih znanstvenih skupova, te član organizacijskih, znanstvenih i programskih odbora brojnih znanstvenih i stručnih konferencija i simpozija.
Surađivao je u istraživanjima na projektima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i na međunarodnim projektima uz potporu EU, napisao jedan udžbenik, jednu znanstvenu monografiju, preko 100 znanstvenih i stručnih bibliografskih jedinica, objavljenih u časopisima ili zbornicima radova s međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova, te izradio brojne elaborate i ekspertize.

Diplomski

 • 92845 - Kompresija podataka i zaštitno kodiranje
 • 185944 - Konvergentni fiksni i mobilni sustavi pružatelja mrežnih usluga
 • 199857 - Mjerenja i ispitivanja performanse i kvalitete usluge radijskih i fiksnih mreža

Diplomski

 • 63594 - Izrada diplomskog rada
1. Adriana Lipovac, Vlatko Lipovac, Borivoj Modlic, "Efficient Estimation of CFO-Affected OFDM BER Floor in Small Cells with Resource-Limited IoT End-Points" Sensors 20, no. 13: 3747.
2. Almir Maric, Enio Kaljic, Pamela Njemcevic, Vlatko Lipovac, "Projective Approach in Determining Homogeneous Hyperspherical Geometrically-Based Stochastic Channel Model’s Statistics: Angle of Departure, Angle of Arrival and Time of Arrival," IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 19, no. 12, pp. 7864-7880
3. Pamela Njemčević, Adriana Lipovac and Vlatko Lipovac, “Recommendations for shadow fading estimation from received composite signal samples”, Wireless Networks, Oct. 2018, pp. 1-11
4. Pamela Njemčević, Adriana Lipovac and Vlatko Lipovac, “Improved Model for Estimation of Spatial Averaging Path Length”, Wireless Communications and Mobile Computing, Vol. 2018, Article ID 4704218, Jul. 2018, pp. 1-13
5. Vlatko Lipovac, “Practical Consistence between Bit - Error and Block - Error Performance Metrics up to Application Layer”, Wireless Personal Communications, Vol. 93, No. 3, Apr. 2017, pp. 779-793
Područja istraživanja:
prijenos podataka i obradba signala u komunikacijama
multiservisne i multitehnologijske komunikacijske mreže i protokoli
mjerenja i ispitivanja u sustavima mrežnih operatora
Objavljeni radovi:

ORCID
Google Scholar
CROSBI

prof.dr.sc. Vladimir Lipovac

Employment Status:
active employee
Organizational unit:
Department of Engineering and Technology
E-mail :
vlatko.lipovac@unidu.hr
Telephone :
+385 20 445 748
Telephone Extension :
2748
Office (room):
D12
Ćira Carića 4
Office hours:
every Wednesday at 2pm
Biography/CV:
Vlatko Vladimir Lipovac took his B.E.E.E and M.Sc. degrees from the University of Sarajevo, in 1979 and 1984, respectively, and his Ph.D. from the University of Belgrade, in 1989. He has spent 38 years in higher education, teaching various graduate and postgraduate courses as well as conducting research in the areas of radio communications, data communications and signal processing, as Tenure Professor at the University of Dubrovnik and visiting Full Professor at the University of Sarajevo. In addition, professor Lipovac is internationally recognized in telecommunications industry, as former Agilent Technologies’ long-term expert consultant for test and measurement systems in communications, acting in Central, Eastern and South Europe, Mid East and North Africa. He is the author of 2 books and more than 100 scientific and technical papers, published in international magazines and conference proceedings. He was involved in COST-231 project (2,5 years) on behalf of Technische Universität Wien, and was the leader of the project of the Ministry of science, education and sport of the Republic of Croatia: “3G Mobile phone - terminal with VGA/2 display”, as well as of the project “Integrated quality-of-service of information and communication systems”. He was Vice-Rector for science and international relations at the University of Dubrovnik, during two terms. He has successfully organized and chaired a number of IEEE-sponsored international conferences and events, among them the major ones such as the 27th Annual ACM/IEEE Symposium on Logic in Computer Science (LICS 2012), the 11th International Wireless Communications & Mobile Computing Conference (IWCMC 2015), etc. Professor Lipovac is a member of Croatian Academy of Engineering.
 • 39672 - Computer Networks
 • 39682 - Microwave Communications Systems
 • 92845 - Data Compression and Encryption
 • 146161 - Computer Architecture
 • 158612 - Basics of Computer Networks and Communication Protocols 1
 • 171122 - Basics of Computer Networks and Communication Protocols 2
 • 171125 - Communication Networks Management
 • 185944 - Convergent fixed and mobile systems of networks service providers
 • 199857 - Testing and measuring performance and service quality of wireless and fixed networks
 • 63594 - Work on Final Degree Thesis
1. Adriana Lipovac, Vlatko Lipovac, Borivoj Modlic, "Efficient Estimation of CFO-Affected OFDM BER Floor in Small Cells with Resource-Limited IoT End-Points" Sensors 20, no. 13: 3747.
2. Almir Maric, Enio Kaljic, Pamela Njemcevic, Vlatko Lipovac, "Projective Approach in Determining Homogeneous Hyperspherical Geometrically-Based Stochastic Channel Model’s Statistics: Angle of Departure, Angle of Arrival and Time of Arrival," IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 19, no. 12, pp. 7864-7880
3. Pamela Njemčević, Adriana Lipovac and Vlatko Lipovac, “Recommendations for shadow fading estimation from received composite signal samples”, Wireless Networks, Oct. 2018, pp. 1-11
4. Pamela Njemčević, Adriana Lipovac and Vlatko Lipovac, “Improved Model for Estimation of Spatial Averaging Path Length”, Wireless Communications and Mobile Computing, Vol. 2018, Article ID 4704218, Jul. 2018, pp. 1-13
5. Vlatko Lipovac, “Practical Consistence between Bit - Error and Block - Error Performance Metrics up to Application Layer”, Wireless Personal Communications, Vol. 93, No. 3, Apr. 2017, pp. 779-793
Research interests:
Data Communications and Signal Processing in Communications
Multi-service and Multi-technology Communication Networks and Protocols
Test and Measurement in Network Operator Systems
Published papers:

ORCID
Google Scholar
CROSBI

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis