E-MV-8-2021 Prijenosno autonomno površinsko vozilo

Predmet nabave: Prijenosno autonomno površinsko vozilo

Evidencijski broj: E-MV-8-2021

Broj objave u EOJN RH: 2021/S 0F2-0017614

Rok za dostavu ponuda: 25.05.2021., 10:00

Detalje o objavi možete vidjeti ovdje:

https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5053767

Predhodni članakGOSTUJUĆE PREDAVANJE PROFESORA SIMON GRIME SA SVEUČILIŠTA NA MALTI
Slijedeći članakAndrej Šarić, mag. ing. comp.